lördag 4 augusti 2012

Nu rockar vi röven av hetronormen!

Politiskt arbete kan kännas tröstlöst ibland. Världen verkar gå åt helvete. Desto större anledning att glädjas åt det som faktiskt går åt rätt håll. Därför är dagens Prideparad en fest. En manifestation över att frihet och förnuft vunnit viktiga segrar de senaste decennierna. För mindre än 80 år sedan var det kriminellt att leva som homosexuell, för mindre än 40 år sedan sågs det som en sjukdom. Idag är Pride en folkfest för alla.

Ja, nästan alla. För visst lever ännu homofobin. Även om den kan te sig så 50-tal att den är svår att ta på allvar när man ser den tryckt i tidningen i form av citerade sverigedemokrater, vet vi att den är en realitet på så gott som varje arbetsplats och varje skolgård. För att inte tala om situationen på många håll i Europa där främlingsfientliga krafter gör gemensam sak med förstockade religiösa makthavare som glömt allt vad kärleksbud heter.

Därför ska dagens parad i första hand mana till fortsatt kamp för friheten. Det finns mycket att göra, både för oss alla i vardagen runt fikaborden och när det gäller politiska beslut. Exempelvis ska den som råkar ut för diskriminering ges reella möjligheter att få rätt i domstol, bl.a. genom förändrade regler kring rättegångskostnader. Det behövs massiva utbildningsinsatser för att bryta det hetronormativa tänkandet i skolan, i vården och på andra håll i samhället. Förföljda HBT-personers rätt till asyl måste stärkas. Och så vidare.

Idag är det fest. Vi firar de segrar som vunnits, men ännu mer de som måste komma. Så låt oss greppa regnbågsflaggorna, dansa ut på Stockholms gator och rocka röven av hetronormen!

Här kan du läsa om en rad gröna förslag för ett öppnare samhälle.

Inga kommentarer: