söndag 26 augusti 2012

Arktis smälter - Löfven sitter fast

Arktis istäcke smälter i rekordfart. Snart är det mindre än det varit på tusentals år, rapporterar bland andra DN. Då isen har stor betydelse genom att den reflekterar solljus och håller temperaturen på jorden nere är detta en i raden av mycket alarmerande rapporter om klimatet. Så detta var vad det mesta kretsade kring när S-ledaren Stefan Löfven idag bröt sin kompakta tystnad och talade i Vasaparken – eller? Nej. Dagens besked från Löfven var att han applåderar Moderaternas prioritering av sänkt bolagsskatt och att arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan ska avskaffas.

Man kan tycka vad man vill om Löfvens utspel i sak. Personligen tycker jag det om bolagsskatten är knasigt och det om sjuklöneansvaret välkommet. Men det viktigaste – och högst oroväckande – beskedet från Löfven är ändå hans totala ointresse för vår tids stora ödesfråga, klimatet. Visst, några pliktskyldiga formuleringar om "hållbarhet" emellanåt. Men inte en antydan om att vi står inför en gigantisk utmaning som kräver massiva insatser från alla håll i samhället. Inte i närheten av en insikt om att vi måste byta spår. Tvärtom. Ännu mer av det som satt världen på pottkanten tycks vara Löfvens melodi. Mer bilar, mer konsumtion. För en tid sedan bedyrade han exempelvis att Förbifart Stockholm behövs för att lösa Stockholms trafikproblem – trots att han naturligvis vet att det helt saknas stöd i forskning och erfarenhet för en sådan slutsats.

Ska Sverige utvecklas med Stefan Löfven vid makten behövs det en urstark grön rörelse som kan visa på såväl möjligheterna som nödvändigheten med en genomgripande grön omställning. Och därmed få loss Löfven ur betongen.

Fler som bloggar: Peter Andersson (S), HBT-sossen

Inga kommentarer: