lördag 31 oktober 2009

Rätt håll, sossarna!

Heder åt de socialdemokratiska kongressombuden som inte nöjde sig med partiledningens förslag om endast en ytterligare pappamånad, utan beslutade att ta ett steg till i riktning mot en rättvis föräldraförsäkring. Det är förvisso lite oklart hur stort steg man verkligen tog, då man i sann socialdemokratisk vägra-sätta-ner-foten-anda inte preciserar antalet månader. Hur som helst borde i alla fall miljöpartiet nu ha större möjligheter att förhandla med S om en föräldraförsäkring som tar bättre hänsyn till mäns, kvinnors och inte minst barns rättigheter.

Jag är kanske allt för fjärmad från verklighetens folk, men jag kan inte för mitt liv begripa hur en reform där alla är vinnare (såvida man hittar konstruktioner som tar hänsyn till att det finns fler familjekonstallationer än kärnfamiljen) kan vara så kontroversiell. Barns rätt till alla sina föräldrar, kvinnors rätt till rättvis löneutveckling och rättvis pension och inte minst mäns rätt att vara pappor på riktigt - ska det vara så svårt att slåss för?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vilket hemskt parti. Hur kan man tvinga folk hur dom ska leva. Om man nu är kvinna och har barn och vill att mannen ska ta ut mer pappa ledighet så kan man väl prata med sin man??!?!.... eller..

Citat från artikeln "många familjer måste ändra sina sätt att leva,"

Kommunister vill alltid påtvinga en deras regler!

Olof Olsson sa...

Eventuella kommunister får tala för sig själva. Som grön argumenterar jag däremot gärna för den liberala linje som knyter rättigheter till individer snarare än familjer.

Som jag beskrev i inlägget handlar frågan för mig inte bara om kvinnors rättigheter, utan minst lika mycket om barns och mäns.

De strukturer av ekonomiska orättvisor och traditionella värderingar som idag gör att 80 procent av föräldraledigheten tas ut av kvinnor är ju ett hinder både för de kvinnor som vill stå sig väl på arbetsmarknaden och de män som har kvinnor som inte vill släppa ifrån sig föräldraledigheten och/eller arbetsgivare som inte vill "släppa hem" dem.

Karin Reuterswärd sa...

Det Olof avslutar med, arbetsgivare till män som inte vill "släppa hem" dem för föräldraledighet är inte någon ovanlig företeelse. Män som arbetar i mansdominerade yrken har i många fall fått utstå en arbetsmiljö som starkt ifrågasätter valet att vara föräldraledig. Med lagstiftning som visar att samhället förväntar sig att båda föräldrarna tar ansvar för sina barn minskar den negativa psykiska och sociala påverkan män utsätts för i detta sammanhang. Då slipper kanske fler män höra att de borde se till att deras barns mamma tar ut mer föräldraledighet. Och då slipper förhoppningsvis fler kvinnor ringa sina mäns chefer för att förklara varför man valt att dela (mer) lika på föräldraledighetsdagar (jo, det förekommer!). Och då står kanske inte cheferna på stora företag inför alla sina anställda och talar om det ökande uttaget av pappaledighet som ett problem. Men framförallt - då visar samhället att barnen är bådas angelägenhet och barnen vinner på att båda föräldrarna kommer dem nära!