måndag 12 oktober 2009

Är Hägglund anarkist?

Egentligen borde man inte bry sig. Hägglund har vevat samma visa två varv och är nu inne på det tredje (minst!), vilket rapporteras i DN. Som en raspig grammofonskiva som hakat upp sig går han på om att politiken inte ska lägga sig i hur vanligt folk lever. Det får mig fortfarande att undra över hur han definierar ord som vanlig och - inte minst - politik. För vad är politik om inte att bestämma hur resurser ska fördelas, var satsningar respektive nedskärningar ska göras, vilka beteenden som ska uppmuntras och vilka som ska motverkas genom olika former av morötter och piskor. Och vilka påverkas av resultatet? Jo, vanligt folk.

Abdikerar Hägglund härmed från hela uppdraget som politiker? Bevittnar vi i själva verket en ministers något långdragna avskedstagande? Det kanske i själva verket är så att Hägglund är anarkist? Löper Hägglund linan ut i sitt resonemang måste det i alla fall betyda att motstånd mot samkönade äktenskap och införande av religiös indoktrination av skolelever genom skrivningar om att man ska arbeta efter kristna värderingar i svensk skola (Alf Svenssons bidrag under sin tid i maktposition) är ett minne blott. Liksom många andra av de värderingsfrågor som kristdemokraterna brukar förknippas med. Det är ingen dålig nyhet!

Det obehagliga i sammanhanget är naturligtvis flirten med populismen och vittnesbörden om den intolerans som finns i kristdemokraterna. Samt polariseringen av hela det svenska folket i en vanlig del mot en misstänkliggjord elit av - ja vadå? Människor med från Hägglund avvikande läggning vad gäller sexualitet, genustänkande, kultursmak och åsikter om vad man bör tala om vid ett köksbord. Det är också intressant att det som Hägglund kritiserar, raljerandet om andra människors liv och åsikter och pekpinnarna om hur man ska leva, görs i ännu högre grad av honom själv. Men då är det rättfärdigat genom att han definierar målet för kritiken som en elit, och av talet om att så här lever vanliga människor, och de ska leva som Hägglund själv, minsann!

Några andra som kommenterat: Johan Westerholm och Linus Hellman

1 kommentar:

Anonym sa...

Javisst! Politiker ska inte lägga sig i hur vanligt folk lever .. FÖRUTOM vad de gör i sovrummet och vilka kläder de har på sig och vilka böcker de lär sig och det ska vara betyg och hårda tag i skolan och ... Hahaha! :)