söndag 25 oktober 2009

Miljöpartiet växer!

Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar i Örebro. Bejublat tal av Maria Wetterstrand, vilket både SvD och DN skriver om. Och tydligt besked om att mp inte kommer att stötta någon regering som gör sig beroende av sverigedemokraternas stöd. Men med egen majoritet för det rödgröna blocket behövs inte heller det! Massor av intressanta parallella seminarier om viktiga frågor - man önskar att man kunde dela sig i åtminstone en tre-fyra personer. Under lördagseftermiddagen diskuterades t ex förutsättningar och problem för en hållbar stadsutveckling. Ett av de största problemen är naturligtvis bilåkandet genom att det bygger barriärer i både urbana och rurala landskap, bidrar till en utglesning och smutsar ner - och inte minst att i stort sett all planering under så lång tid har skett med utgångspunkt i detta trafikslag. Den presenterande arkitekten och professorn i tillämpad samhällsplanering, Erland Ullstad, poängterade att planering så att fotgängare ska få tillräckligt utrymme är nyckeln till ett bra resultat och illustrerade med många intressanta exempel från bland annat Växjö där han varit verksam som stadsarkitekt. Det innebär att man måste börja i den andra änden mot vad man ofta gör: vad behöver fotgängarna för utrymme? Inte vad behöver bilarna, för att sedan se om det finns någon plats kvar för fotgängarna. Det visste vi ju kanske redan - men nu har vi stöd även från samhällsplanerarna!

Inga kommentarer: