fredag 16 oktober 2009

Dole drog tillbaka stämningen

Det är ytterst glädjande att Dole har dragit tillbaka stämningen mot filmen "Bananas!*" (se t ex DN). Uppmuntrande också att se den stora uppslutningen av företrädare för samtliga riksdagspartier, konsumenter, livsmedelsföretag etc. Det som skaver en aning är att uppslutningen beror på hotet mot svensk yttrandefrihet - jag undrar när man ska se motsvarande uppslutning för förbättrade villkor för producenter av mat och varor i fattiga delar av världen, det som faktiskt är filmens tema såvitt jag har förstått. För att rikare delar av världen ska ta ansvaret och minska sina växthusgasutsläpp i stället för att så långt möjligt vältra över detta på fattigare länder. För att resurser överhuvudtaget ska fördelas mer rättvist på ett globalt plan. DN skriver om att antalet hungrande i världen ökar. Som akut orsak anges den ekonomiska krisen, men den underliggande orsaken anses vara bristande satsningar på jordbruksutveckling. Jag skulle vilja veta hur stor del som kan kopplas till konflikter/krig och dåligt politiskt ledarskap på såväl internationell som nationell nivå. När ser vi samma kraftsamling mot hunger och omänskliga levnadsvillkor som för en svensk filmares yttrandefrihet? En liten början är att skriva på uppropet för en fristad för apatiska flyktingbarn och deras familjer - gör det!

Inga kommentarer: