söndag 25 oktober 2009

Politik för en humanare värld!

Hemkommen från mp:s kommun- och landstingsdagar med en del goda exempel på att världen, faktiskt, bit för bit kanske är på väg att byta riktning mot en lite mer miljövänlig och human inställning. När man får exempel från t ex Lund och Växjö kommuner på hur planering med cyklister och fotgängare i centrum i stället för bilar föder framgångar både vad gäller koldioxidutsläpp, hälsoeffekter och säkrare trafikmiljöer växer förhoppningarna inför framtiden. Visserligen utan att glömma de alldeles för många exempel som finns på att det riktningsbytet kräver större svängradie än att gira med ett riktigt stort lastfartyg, och därmed är ganska trögrörligt och långsamt (t ex Förbifart Stockholm som man vill plöja ner åtminstone 27 MILJARDER kronor i, en näst intill obegriplig summa pengar - och i mindre skala i Huddinge Södertörnsleden i stället för Spårväg Syd). Exempel som visar på svårigheten i att tänka nytt, tänka fritt och att faktiskt hålla fast vid de målsättningar man säger sig ha och inte bara köra på i motsatt riktning än målet för att tankens hjulspår är så djupa att man inte klarar att ta sig ur dem. Men trots allt - mp:s politik vinner gehör i Sverige: moderaterna snor vårt förslag om "skolkökslyft", vilket mp:s riksdagsledamot Gunvor G Ericson skriver om på sin blogg (varsågoda, vi delar så gärna med oss - hoppas bara det blir mer än retorik), både borgerliga partier och de på vänsterkanten vill med Peter Erikssons ord tidigare i dag dansa med just mp (se t ex Aftonbladet) och i en tid när många partier minskar i medlemsantal ökar vi! Det är fortfarande långt kvar till valet, men man kan inte annat än se framåt med viss tillförsikt och, inte minst, glädje.

Inga kommentarer: