torsdag 13 mars 2014

Bostadskrisen tilltar – Alliansen säger nej till bostäder

Bostadsbristen runt Stockholm tilltar. Unga bor hemma långt efter att de fyllt 25 eller kånkar runt i en kappsäck mellan olika tillfälliga lösningar. Socialtjänster slår larm om att det saknas lägenheter att förmedla till våldsutsatta kvinnor och andra i akut behov av bostad. Familjer trängs ihop i små lägenheter där ingen har ro att läsa läxor och än mindre att stänga en dörr för att gråta eller fnissa ifred. Nu måste bostäder bli en valfråga. När Alliansen vägrar göra det som enkelt skulle kunna göras, ignorerar de grundläggande mänskliga behov.

Miljöpartiet har visat hur 50 000 nya bostäder skulle kunna bli verklighet om man tar Bromma flygplats i anspråk. Att ha en flygplats så nära en storstads centrum är helt orimligt med tanke på både markens värde och på det buller och de luftföroreningar det för med sig. Alliansen avfärdar förslaget med en lång rad av svepskäl som oppositionsrådet Daniel Helldén (MP) igår stack hål på ett efter ett i en debattartikel.

Inte nog med att Alliansen säger nej till förslag som skulle kunna ge oss ett stort antal hållbara bostäder. Alliansen har de senaste åren i tysthet dränerat Stockholms allmännyttigabostadsbolag på resurser. Trots den akuta bostadsbristen har Stockholms stad plockat ut 5 miljarder - motsvarande 14 000 nya hyresrätter - i vinst från bostadsbolagen. Istället för att bygga nya bostäder har man låtit de lyckligt lottade som trots allt har ett hyreskontrakt bekosta skattesänkningar och svarta hål i skolors och äldreboendens budgetar. Det borde vara kriminellt, men än så länge har Alliansen kommit undan utan allt för mycket uppmärksamhet. Nu måste ansvariga politiker ställas till svars.

Miljöpartiet har ofta beskyllts för att vara ett trädkramar-parti som säger nej till varje bygge. Ibland har kritiken varit rättvis. Men jag vill med emfas påstå att den är inaktuell. Nej-sägandet står Alliansen för. Vi kan med stolthet gå ut i valrörelsen och visa att vi har konkreta och hållbara förslag för att tackla Stockholmsregionens djupa bostadskris.

Inga kommentarer: