måndag 24 mars 2014

Barnen måltavla för alliansens desperation


Idag får vi läsa i tidningen att alliansen vill ta ner betygen till årskurs  4.
Ett skäl är bl.a. att det ska minska lärarnas arbetsbörda!
Har alliansen frågat lärarna som undervisar dessa barn? Om man gjort det skulle man nog fått svaret från alla dessa kloka lärare att det inte är bra för barns självkänsla och utveckling att bli bedömda på ett sådant sätt. Att de barn som blir förlorare och får de låga betygen kommer att påverkas negativt i sin utveckling och i sin tro på sig själva.

Inför en tidigare läroplan gavs en bok ut med titeln "Bemötas eller bedömas?" Det är en bra beskrivning av vad det handlar om. Ska barns utveckling till starka och självständiga individer sättas i centrum eller är barn bara framtida arbetskraft?

Betyg kan användas som en metod att rangordna elever som söker högre utbildning. Att betygsätta växande barn är direkt kontraproduktivt om vi vill få en inkluderande skola där alla barn utvecklas maximalt efter sin förmåga.

Alliansen visar återigen sitt förakt för all pedagogisk forskning om vilken utvärdering av kunskaper som leder barn framåt. Man använder hemkokta teorier som "betygens formativa karaktär" vilket visar att man inte har en aning vad man talar om. All forskning förespråkar idag formativ bedömning som är en framåtsyftande värdering av hur inlärningen fungerat och som lärare gör för att se hur man går vidare.  Summativ bedömning (i efterhand), där betyg är det tydligaste exemplet, har enligt forskningen ingen påvisbar positiv effekt på barns inlärning.

Naturligtvis ska barn och föräldrar hållas kontinuerligt informerade om barnets utveckling på ett antal olika områden. Att detta bäst sker med hjälp av en bokstav eller en siffra en gång om året visar att alliansen återigen möter framtiden genom att titta i backspegeln.

Birgitta Ljung
pensionerad lärare och f.d. rektorInga kommentarer: