torsdag 6 februari 2014

Huddinge-Alliansen slår mot barnen - igen

Alliansmajoriteten i Huddinge slår återigen hårt mot utsatta barn. Först drogs taxitransporter till specialförskolorna in. Nu läggs Huddinge tal- och språkförskola ned och barnen med diagnosen språkstörning ska fösas ihop i stora grupper tillsammans med så kallade ”dragarbarn”, det vill säga barn utan diagnos. Argumentet är att ”inkludering” gynnar alla barn. Jag kan bara hoppas att ansvariga politiker nu hör de förtvivlade ropen från föräldrarna och ändrar beslutet.

Begreppet ”inkludering” har blivit religion. Till varje pris ska man undvika att särskilja barn med behov av särskilt stöd från andra barn. Tanken är god, men konsekvenserna kan bli förödande om man inte mycket noggrant ser till varje barns behov. Att som Jelena Drenjanin, moderat ordförande i förskolenämnden, genomdriva en ”inkludering” helt utan analys av vilka behov de berörda barnen har och hur de kan tillgodoses är djupt ansvarslöst.

Barn med språkstörning har svårt med samspel och kommunikation. Det är fullt möjligt att överbrygga de hinder detta innebär och hjälpa barnen att komma vidare i sin sociala och språkliga utveckling. Men det kräver ofta ett mycket medvetet arbetssätt. Barnen behöver en extremt tydlig struktur, kontinuitet och språklig stimulans på rätt nivå. I regel behöver de också mycket stöd av ständigt närvarande vuxna som kan hjälpa till att tolka situationer och uttrycka viljor och behov. Kort sagt: Barnen behöver små grupper och personal med spetskompetens.

Majoriteten är alltså - utan att föra dialog med pedagogerna - beredda att slå sönder de arbetslag som under lång tid arbetat fram en fungerande verksamhet. Risken är uppenbar att personalen – som är extremt svår att rekrytera – flyr kommunen.

Än lever hoppet. Än är inte sista ordet sagt. Den borgerliga majorieten har fortfrande chansen att tänka om.

Inga kommentarer: