torsdag 4 juli 2013

Grundlagsändring mot välfärdsrea

Vänsterpartiet föreslår idag en grundlagsändring som ska göra det svårare att sälja ut egendom som vi äger gemensamt. För att sälja offentligt ägda bolag, allmännyttiga bostäder och välfärdsverksamheter skulle det krävas antingen tre femtedelars majoritet eller två beslut med ett val emellan. Förslaget är mycket intressant. Dels för att det förhoppningsvis skulle innebära en mer respektfull hantering av det gemensamt ägda och dels för att det skulle stärka demokratin på ett område där den allt för ofta satts ur spel.

Utspelen under den första halvan av Almedalsveckan har varit försiktiga. Men dagens V-förslag har klös. Det skulle innebära en viktig maktförskjutning om det förverkligades. Från resursstarka, hårdlobbande bolag som vill göra vinst med skattemedel till väljarna. Med den lag som vänstern nu föreslår skulle knappast den långa rad av utförsäljningar till underpris av bland annat vårdcentraler, hemtjänst och förskolor vi sett i Stockholmsområdet de senaste åren varit möjliga. Jag har svårt att se att ens de mest förhärdade moderata poltiker hade gått till väljarna och bett om mandat för att rea bort stadens egendom. Då hade stockholmarna sluppit betjälas på hundratals miljoner kronor och då hade vi haft verksamheter som fokuserat på att ge bästa tänkbara vård, omsorg och utbildning, inte på att generera vinst.

Det är mycket glädjande att höra den miljöpartistiska partiledningen villig att noga överväga Vänsterpartiets förslag. Den gröna kongressen fattade nyligen ett mycket tydligt beslut: kommersiella aktörer har inte i välfärden att göra. Låt oss hjälpas åt att få den vacklande socialdemokratiska partiledningen på rätt spår.

Mer att läsa: Birger Schlaug

Inga kommentarer: