fredag 27 april 2012

Lyssna på Trafikverket - stoppa Förbifarten

Rabiata miljöpartiska bloggare har sagt det förr: Det håller inte att först säga sig värna klimatet och sedan bygga motorvägar. Men nu sägs det också på den myndighet som brukar göra sitt bästa för att skönmåla sina vägprojekt – Trafikverket. I ett slutbetänkade om framtidens transportsystem som lämnades till regeringen idag är myndigheten befriande frispråkig. Biltrafiken måste minska med minst 20 procent till 2030 för att man ska kunna nå de redan uppsatta klimatmålen. I Stockholms län – där biltrafiken nu ökar på kollektivtrafikens bekostnad – behövs en minskning med hela 25 procent. Då måste trafikpolitiken läggas om och gång- cykel och kollektivtrafik prioriteras, konstaterar Trafikverket.

Det är sällan jag säger det här, men nu gör jag det med eftertryck: Lyssna på Trafikverket! Stoppa Förbifart Stockholm. Skrota Söderörnsleden. Bygg ett transportsystem där människor slipper trängas på vägarna i skrymmande bilar utan kan ta sig fram såväl smidigt som klimatsmart på bussar och spår.

Vägkramarna brukar säga att när förbifarter och södertörnsleder är färdigbygda kommer bilarna gå på el och biogas. Tyvärr tror inte bilbranschen själva på en sådan utveckling. 2030 räknar man med att 5 procent av de nyproducerade bilarna kan vara elbilar. Biogas Öst räknar med att det i Stockholms län går att producera biogas så det räcker till 10 procent av dagens trafik. Och trängselproblemet kvarstår. Bilar tar en massa plats oavsett vad som finns i tanken.

Förlåt, Trafikverket för allt ont jag tänkt om er. Ikväll är ni min favvo-myndighet nummer ett. Det våras för klokskapen!

3 kommentarer:

Marica Lindblad sa...

Bra Olof, även jag kan för en kväll "lägga ner vapnen" efter att ha läst dessa rubriker! Och det kan kanske också vara läge att starta ett upprop för denne Håkan Karlsson, Trafikverkets klimatsamordnare - för det kan ha sina risker att våga säga sanningen! För den som vill så delar vi i Miljöpartiet Huddinge också med oss av vårt yttrande som svar på remissen.

Anonym sa...

Ja det är jättebra att folk sitter och köar i sina bilar istället! Släpper inte alls ut avgaser. Precis som alla farthinder ni sätter upp i Huddinge.
Satsa på utveckling av andra bränslen istället för att straffa vanliga människor som inte tjänar 65000 kr i månaden för att förstöra tillväxten i vårt land.

Olof Olsson sa...

Ett av problemen med Förbifarten är just att den gör köerna VÄRRE. Enligt Trafikverkets egna beräkningar hjälper vägen mot trängseln i fem år - sen är det värre än innan vägen byggdes. All forskning och erfarenhet säger att nya vägar föder ny trafik och att kollektivtrafik därför är det enda som gäller om man vill minska köerna.

Vi bör absolut satsa mer på att ta fram nya bränslen, men lyssnar man på vad miljöbilsproducenterna själva säger är det inte realistiskt att ersätta alla dagens bilar - och än mindre ett större antal bilar som blir följden av Förbifarten - med fosilfria bilar inom överskådlig tid.