lördag 21 augusti 2010

Tack för lånet, ungar – vi betalar när vi får råd

Från och med idag lånar vi resurser från kommande generationer. Världsnaturfonden räknar varje år ut hur länge, från nyåret räknat, naturens resurser räcker för en långsiktigt hållbar konsumtion. Förra året räckte resurserna till slutet av september. I år knaprar vi alltså redan på naturens kapital, fastän vi inte hunnit längre än till den 21 augusti.

Med den vetskapen – vad tycker du valröreslen ska handla om: burkor, tunnelbanebutlers och skatteavdrag för hundpassning eller jordens och mänsklighetens framtid?

Jag röstar för det senare. Särskilt som ett intensivt arbete för en hållbar utveckling också innebär så stora möjligheter till nya gröna jobb och ett modernare samhälle. Det finns helt enkelt ingen anledning att stoppa huvudet i sanden. Vill vi så kan vi välja en hållbar väg. Välja järnvägar före motorvägar. Satsningar på förnybara bränslen före billig bensin. Lokal handel nära människor före monster-köpcentrum. Och så vidare, och så vidare. Vi måste bara inse att miljöproblem inte är ett oundvikligt öde som drabbar oss. Det är politiska val det handlar om. Om detta måste vi berätta. Dag och natt till den 19 september.

2 kommentarer:

Unknown sa...

http://www.situation2011.se

Situation Tjugoelva är en partipolitiskt obunden kampanj vars övergripande mål är att se Malmö omvandlas till en ekologiskt hållbar stad. Genom att sluta upp bakom en konkret handlingsplan sätter vi tillsammans press på politiker och tjänstemän.

Olof Olsson sa...

Jättebra! Lycka till med kampanjen!