torsdag 26 augusti 2010

Som DN frågar får väljarna svar

Idag presenterade Demoskop en opinionsundersökning som visar att en majoritet av Stockholmarna föredrar stora satsningar på kollektivtrafik framför förbifart Stockholm.

Samtidigt basunerar Alliansens inofficella organ Dagens Nyheter ut nyheten att stockholmarna vill ha förbifarten. Hur är det möjligt? Jo, DN presenterar nämligen en helt annan undersökning med frågan: Är du för eller emot att förbifart Stockholm byggs? Majoriteten är för när frågan formuleras på detta vis. Att det finns en annan undersökning som pekar i en helt annan riktning låtsas naturligtvis inte DN om när man drar sina slutsatser.

Det är mycket man vill ha. Personligen tycker jag att det vore kalas med fri tillgång till vaniljhjärtan. Men tvingas jag välja mellan att satsa skattepengar på vaniljhjärtesubventioner eller schysstare skolor och förskolor föredrar jag det sistnämnda.

Politik är att välja. Därför är undersökningen som ställer alternativen mot varandra så mycket mer relevant. Den som låtsas att det finns pengar kvar för stora kollektivtrafiksatsningar efter att man plöjt ner 28 miljarder i förbifarten är inte trovärdig någonstans utanför Bil Swedens konferensrum. Vi måste välja. Jag väljer det all forskning visar är enda vägen att minska bilköerna: kollektivtrafik.

Inga kommentarer: