måndag 8 februari 2010

Kvinnor som tar ut vårdnadsbidraget i Stockholm stad

Gratistidningen City kommenterar i dag efter en rundringning till Stockholm stads stadsdelsförvaltningar att vårdnadsbidraget till övervägande del (93%) tas ut av kvinnor. Detta tycker inte Ewa Samuelsson (KD) är något som helst problem eftersom hon menar att det handlar om så kort tid. Samtidigt påpekar Christine Gilljam (utvecklingschef hos Diskrimineringsombudsmannen) att forskning visar att ju längre man är borta från arbetsmarknaden desto svårare blir det att komma in på den. Vårdnadsbidraget är alltså något som kan få framtida konsekvenser för kvinnornas försörjning.

I Stockholm går det uppenbarligen att få ut sådan statistik, medan den borgerliga majoriteten i Huddinge kommun har nekat till att införa könsbaserad statistik om uttag av vårdnadsbidrag (efter yrkande av MP och S vid nämndsammanträde den 5 maj 2009 under ärendet Delårsrapport, vilket majoriteten avslog). Vi skrev i vårt yrkande
"Att redovisa vårdnadsbidraget genom könsbaserad statistik skulle synliggöra förhållandena mellan könen och innebära en möjlighet att genomföra en genus- och
konsekvensanalys av vårdnadsbidraget."
Kanske vill man inte ha upp en sådan diskussion med konkreta siffror som visar hur det faktiskt ser ut?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kort fråga: "ju längre man är borta från arbetsmarknaden desto svårare blir det att komma in på den".

Säger inte det att hemmaföräldrar diskrimineras då? OCH borde man inte göra något åt det istället för att tvinga föräldrarna att lämna ifrån sig små barn?

Tror ni att det är lika svårt om man rest jorden runt med hela familjen och tagit en time-out eller påverkar det inte kanske.... eftersom det valet inte är lika hånat och förlöjligat?

Vad är hönan och vad är ägget i den här problematiken? Vilka negativa följder för hemmaföräldrarna bidrar ni själva till genom att genom politiska beslut försöka styra in dem att göra som ni vill, istället för att förändra attityderna i samhället så att de kan göra sina egna val utan att de blir lidande av det?

Olof Olsson sa...

Jag har svårt att se att det skulle vara diskriminering om staten väljer att satsa på en föräldraförsäkring och förskola som kan ge ett mer jämställt samhälle före ett vårdnadsbidrag som enligt all erfarenhet befäster traditionella könsmönster. Ingen vill väl förbjuda någon att vara hemma, men frågan är om det är det vi ska spendera våra skattemedel på.

Olof Olsson sa...

Förlåt, jag ser nu att jag läste din kommentar lite slarvigt. Det var inte staten som du menade diskriminerade. Men i övrigt gäller min kommentar: visst ska politiker styra över hur skattemedel används. De traditionella könsmönstren har så oändligt många negativa konsekvenser för kvinnor, män, barn och samhället. Därför ska vi inte främja ojämställdhet med skattepengar, tycker jag.