torsdag 4 februari 2010

Alla mår bättre av jämlikhet!

Ulrika Kärnborg uppmanade i DN i går politiker och andra att läsa Wilkinson och Picketts bok "Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen." I den visar forskarna på samband mellan mer jämlika samhällen och fredligare, friskare och mer högpresterande befolkningar. Även Sverige kommenteras genom att det som Kärnborg skriver visserligen fortfarande är ett av de mest jämlika länderna i västvärlden, men med hastigt ökande klassklyftor. Detta föreslås som en förklaring till de annars förvånande höga ohälsotalen för svenska ungdomar.

I går kunde man också i ekonomidelen (hittar inte artikeln på DN.se) läsa om ekonomen David C Korten som ifrågasätter hur vi mäter välstånd i BNP och i stället föreslår att vi ska använda oss av indikatorer över "välfärd hos folket, samhället och naturen". Det vore inte en dag för tidigt!

1 kommentar:

Anonym sa...

Stefan Fölster skriver i Corren:

En annan fuskskandal kommer förmodligen snart att brisera. Under de senaste veckorna har stort utrymme givits åt Wilkinsons och Picketts bok Jämlikhetsandan. Författarna hävdar medels en lång serie av diagram att invånare i länder med jämnare inkomstfördelning lever längre, begår färre brott och är lyckligare.

Det finns bara en liten hake. Andra forskare som granskar författarnas samband hävdar att varenda diagram är gravt manipulerat. Länder som stör mönstret lämnas bort. Siffror räknas om på godtyckliga sätt tills de önskade sambanden träder fram. Inte ett enda påstående står sig i förhållande till övrig forskningslitteratur.