måndag 1 februari 2010

Är pengar det enda som betyder något?

Jag såg inte gårdagens partiledardebatt, men kan konstatera att det enligt DN:s Henrik Brors är skatterna som sägs vara den tydliga skiljelinjen mellan blocken. Å andra sidan menar Owe Nilsson/TT också återgivet i DN att skillnaden mellan blocken var tydlig i nästan alla frågor.

Kanske är Brors analys av debatten korrekt - men ur mitt perspektiv är det i så fall ett kapitalt misslyckande, från rapporterande medias sida eller från inblandade programledare och politiker. Var finns diskussionen om ideologier och bakomliggande mål med högre eller lägre skatter?! För det kan väl inte vara så att valet till syvende och sist enbart handlar om vem som har det lägsta budet på skatterna, likt gamla tiders fattigvård när föräldralösa barn bjöds ut till den som krävde den lägsta pengen för att ta hand om dem, utan att man diskuterar vad man får för dessa låga skatter? Media upprepar gång på gång att de borgerliga vill sänka skatterna och det rödgröna blocket höja dem. Jaha. Men var är analysen av vilka konsekvenser dessa sänkningar får på kvaliteten hos det allmänna? Var är analysen av vad som kan förväntas bli bättre/bibehållas genom höjningar från nuläget? Jag har inga superinkomster, men jag skiter faktiskt i om jag får lite mer pengar i plånboken. Det är inte där jag mäter min livskvalitet. Däremot tycker jag att det är erbarmligt dåligt att Huddinges fritidshem har ca 3 personal på 50-60 barn, att Huddinges förskolebarn som har arbetslösa eller föräldralediga föräldrar endast har ytterst begränsad tillgång till den pedagogiska verksamhet som förskolan utgör, och att patienter flera månader efter skada inte ens fått träffa behandlande läkare samtidigt som det dras gränser för hur lång tid man kan vara sjukskriven och i rehabilitering eller att man väljer att satsa på enorma vägprojekt i stället för på spårbunden och annan kollektivtrafik.

Jag ser dock inget självändamål i höga skatter. Om skatterna höjs, kommer dessa missförhållanden då att motverkas? Var finns diskussionen om vad vi får för pengarna - och vad vi förlorar i kvalitet om skatteintäkterna till stat, landsting och kommuner minskar?

Läs också Peter Andersson (s) - som uppenbarligen såg debatten och dels har reagerat på betoningen på skattefrågor i medias analyser, dels har kommenterat sakfrågor i debatten.

Inga kommentarer: