lördag 5 december 2015

Nu håller vi tummarna för COP21

Klimattoppmötet har nu inletts och pågår fram till den 11 december. Totalt är 196 FN-länder på plats och alla blickar riktas nu mot Paris. För en vecka sedan hade jag själv förmånen att lyssna till klimat- och miljöminister Åsa Romson, som deltar i Paris. Hon berättade med stor tillförsikt om regeringens utgångspunkter och förhoppningar inför toppmötet.
Alla tycks plötsligt prata om COP21, som mötet heter, men det är kanske inte helt lätt att förstå vad det betyder och vad Sverige som nation hoppas medverka till. Den övergripande målsättningen med strategin inför mötet i Paris, är att det ska resultera i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt.  Jag tar mig friheten att återge strategin som den är formulerad i tre punkter:
  • Sverige ska vara ett föregångsland och skärpa den nationella klimatpolitiken. Sverige verkar även för att EU ska höja sina ambitioner för utsläppsminskningar.
  • Det nya klimatavtalet behöver vara dynamiskt, så att ländernas bindande utsläppsmål kan höjas allt eftersom.
  • Ett bra avtal kommer bara på plats om villiga länder samarbetar. Sverige ska prioritera samarbete med de länder som också verkar för ett ambitiöst avtal och som är mest utsatta för klimateffekter.
Något som Åsa Romson sade på mötet i förra veckan, som jag särskilt lade på minnet var: "Det är värt att minnas att det sker ett klimatarbete runt om i världen som är större än någonsin, men det behöver skalas upp." Det ger mig hopp om att det kanske ändå finns en liten  ljusning i det kompakta mörker, som man ibland upplever i klimatfrågan. Åsa Romson påminde också om att det inte bara är ministrar och statschefer som deltar, utan också representanter för företag, organisationer med flera. Regeringen har nyligen också startat initiativet "Fossilfritt Sverige", som samlar och stöttar alla de svenska aktörer som vill bidra till att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det civila samhällets engagemang ökar och många aktörer har anslutit sig på kort tid. Åsa Romson passade också på att under Paris-mötets så kallade Action Day, presentera initiativet "Fossilfritt Sverige" i plenaren.
Jag vill fortfarande om några år kunna se mina barn i ögonen och säga att Sverige verkligen tog frågan om deras framtid på allvar år 2015. Jag vill kunna säga att Sverige gjorde ett riktigt och ärligt försök att rädda det som går att rädda. Med den positiva ansatsen hoppas jag att vi redan nu inom några få dagar kommer kunna skörda frukterna av de engagerade och välorganiserade förberedelserna. Jag önskar alla mina duktiga partikamrater som deltar i Paris varmt lycka till i deras viktiga uppdrag. Jag hoppas att vi alla med stolthet kommer att minnas klimatmötet i Paris!

Marica Lindblad

Inga kommentarer: