fredag 18 december 2015

Oacceptabla risker med massproducerad kyckling

Den här gången är det kycklingkött som är i fokus i media och vi påminns om det skrämmande och växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier. SVT:s Dokument inifrån uppger att var tredje svensk kyckling beräknas bära på antibiotikaresistenta bakterier, som dessvärre också kan spridas till människor. Det är massproduktion av snabbväxande ”superkycklingar” med ett toppstyrt avelssystem som är orsaken.
Det berättas att det är två företag som tillåts dominera avelsarbetet i hela världen. De företagen har bara ett litet fåtal så kallade ”elitdjur” i avelspyramidens topp, och deras miljontals avkommor fortsätter sprida bakterien. Avelsdjur tas kontinuerligt in i Sverige och en del av dem är då redan smittade med antibiotikaresistensen ESBL.
Det är märkligt att höra att båda våra myndigheter Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket är medvetna om problemet, men nöjer sig med att rikta rekommendationer till branschen om hur de ska minimera riskerna. Om inte myndighetssverige ryter till så hoppas jag verkligen att branschen tar itu med det här självmant. Och det låter som att det skulle vara tämligen lätt att åtgärda, genom att sätta in andra avelsdjur. Jag tror säkert att konsumenter är beredda att betala för en säker produkt, och som långsiktigt inte riskerar att utvecklas till en pandemi – istället för att försöka tiga ihjäl problemet.
Det finns sätt att skydda sig personligen, genom att vara mycket noga med god hygienen i köket när man ska tillaga kyckling. Vilket dock visat sig vara mycket svårt! Ett annat sätt är att visa sin konsumentmakt och välja bort sådant här kött helt – tills vi får en bättre, mer småskalig och etisk djurhållning! 

Marica Lindblad

Inga kommentarer: