torsdag 16 januari 2014

Monstersatsa på tåget!

Konsekvenserna av Alliansens urspårade tågpolitik blir allt mer uppenbara. Avregleringen av tågtrafiken i kombination med helt otillräckliga investeringar i nya spår leder till en trängsel på spåren som hindrar både pendlings- och godstrafik.

Avregeleringen av trafiken har gjort en rad trafikföretag intresserade av de mest lönsamma sträckorna. Linjen Stockholm-Göteborg är kronjuvelen. Här ska SJ under året få sällskap av såväl MTR som Citytåg. För att möta konkurrensen satsar SJ på en stor upprustning av snabbtågen SJ2000. Det låter ju utmärkt. Problemet är bara att det är de regionala pendlarna som kommer i kläm när fjärrtågen blir fler. Sträckan Stockholm-Katrineholm-Hallsberg kommer ta över 20 minuter längre tid då snabbtågen prioriteras av Trafikverket på de trånga spåren. Även för godstrafken, som redan fått kraftigt förlängda transporttider till följd av spårträngseln, kan den utökade fjärrtågstrafiken bli problematisk.

Det är naturligtvis helt orimligt att tvingas välja mellan fjärr- pendel- och godståg. I ett hållbart transportsystem måste det finnas plats för all sorts tågtrafik. Då behöver vi en ny regering som inser att det är ny järnväg och underhåll vi ska monstersatsa på, inte JAS-plan och motorleder.

Inga kommentarer: