onsdag 29 januari 2014

Biffen - den heligaste av kor

Kritik mot kött provocerar. När Nyköpings kommun införde köttfria onsdagar tände Lantbrukarnas riksorganisation (LRF) grillen och bjöd gymnasieungdomarna på hamburgare - med argumentet att tjejer blir snygga av kött. Och när jag själv skrev en motion till kommunfullmäktige om satsa på vegetarisk mat av högsta kvalitet i Huddinges skolor och lyfta fram den som huvudalternativ då gick kommunalrådet med ansvar för folkhälsofrågor Katharina Wallenborg i taket. I lokaltidningen Mitt i Huddinge skrev hon en insändare där hon hävdade att ”vissa politiker” ville lägga sig i elevernas val av kost. Själv ansåg hon sig stå för såväl hälsosam och miljövänlig mat som valfrihet. Här är mitt svar till Wallenborg som publicerades igår:

Köttproduktion ger mer utsläpp av växthusgaser än biltrafiken. Ska vi klara klimatet måste vi äta mindre kött. Detta är forskarna så gott som överens om. Att som Katharina Wallenborg prata om ”miljövänlig” mat och samtidigt bortse från köttets problem är inte trovärdigt.

Wallenborg upprörs över att ”vissa politiker i Huddinge” pekar på de problem köttet leder till. Hon syftar på en motion jag skrivit om att satsa på vällagad vegetarisk mat och göra det till huvudalternativ i kommunens skolor. Men tvärtemot vad Wallenborg skriver handlar det inte om att tala om för eleverna vilken kost de ska välja. Inga pekpinnar ska riktas mot de som fortsätter att välja kött. Men genom lyfta fram bra vegetarisk mat i skolan kommer fler få kostvanor som är både hälsosamma och hållbara.

2009 föreslog Miljöpartiet en vegetarisk dag i skolan varje vecka. Då blev svaret att detta redan var kommunens linje. Jag hoppas inte Wallenborgs försvar för köttet ska tolkas som att hon tar avstånd även från detta.

Wallenborgs upprördhet visar att kött är norm. Att lyfta den vegetariska maten från hörnan med specialkost provocerar. Trots att det är köttet som är problematiskt om vi vill överleva som art.

Olof Olsson (MP)
ledamot i kommunfullmäktige

2 kommentarer:

Hans lilla gröna sa...

Motionera mera, Olof!

Olof Olsson sa...

:)Det skulle nog en läkare också tycka!