söndag 3 juni 2012

Skolgång för gömda och papperslösa – Huddinge kan visa vägen

Alla barn som vistas i Sverige ska ha rätt till skolgång. Det borde vara en självklarhet. Men det verkar inte migrationsminister Tobias Billström (M) tycka. Den överenskommelse regeringen har med Miljöpartiet om migrationspolitiken och som bland annat väckt hopp om rätt till vård och skolgång för gömda och papperslösa tycks Billström nu närmast vilja slingra sig ur. I Ekots lördagsintervju igår, sa han med en kyla bara en migrationsminister kan uppbåda, att det är problematiskt att ”utvidga rättighetskatalogen till alla grupper som befinner här i landet utan tillstånd.” Vi behöver kämpa på alla nivåer för en mänskligare politik! Därför lägger Miljöparitet i Huddinge nu fram ett förslag om rätt till förskola och skola för gömda och papperslösa i Huddinge kommun.

Det finns idag ingenting som hindrar att förskolor och skolor tar emot gömda och papperslösa barn. Men vi vill säkerställa att inte en enda unge nekas plats på förskola och skola i vår kommun. Dessa beslut ska inte läggas på rektorers och förskolechefers axlar. Vi vill att Huddinge blir ett föredöme och visar vägen mot medmänsklighet!

Gömda och papperslösa barn lever ofta under mycket svåra förhållanden. En plats i förskola eller skola kan innebära en helt avgörande skillnad för dessa barn. Betydelsen av att för åtminstone några timmar byta isolering mot lek, lärande och social samvaro kan inte överskattas. Den som vill förvägra utsatta barn detta tar på sig ett stort ansvar.
 
Fler som bloggar: Alliansfritt

Inga kommentarer: