söndag 17 juni 2012

Greklands kris är allas

Dagens grekiska val är ett ödesval för hela Europa. Det intrycket får man lätt när man tar del av medierapporteringen. Men den som vill lägga hela krisen i Greklands eller för den delen Sydeuropas knä gör det väldigt lätt för sig. Den katastrof vi står inför i Europa och världen om vi inte ställer om kursen mot en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle är gemensam. Även om de första offren är grekiska barn som lämnas bort av föräldrar som inte förmår försörja dem och grekiska äldre som tar sina liv för att inte vara en börda för sina barn.

Grekerna har levt över sina tillgångar, muttras det. Hycklande nordeuropeiska politiker nämner inte med ett ord att överskridandet av tillgångarna är vad ekonomin bygger på. Idén om evig tillväxt – som är så helig att inte ens gröna politiker vill tala högt om dess omöjlighet – förutsätter att vi konsumerar mer än vi har råd med, ekonomiskt såväl som ekologiskt. Nu straffas det grekiska folket för att eliten levt loppan med skattemedel – till gagn för nordeuropeiska storföretag. På samma sätt som det amerikanska folket straffades för några år sedan efter att man så lydigt tagit de billiga lån man påprackats för att "hålla hjulen igång".

Det är inte grekerna det är fel på. Det är den ekonomi som driver oss på jakt efter mer, mer, mer. Det är den politik som vidgar klyftorna, mellan grannar och mellan nationer och som splittrar oss när vi mer än någonsin behöver dra åt samma håll. Det är det samhälle som sitter fast i de fossila bränslenas återvändsgränd vi måste ändra på. Antingen ser vi det nu och ställer om kursen eller så går vi under. Mindre dramatiskt än så tror jag inte det kan uttryckas om vi ärligt ska beskriva vilket ödesval det är vi står inför.

Mer att läsa:
Underbara Theodor Kalifatides skildrar livet i Athen

6 kommentarer:

Tar O´Ger sa...

Tack Olof! Nu har jag lärt mig, att hos dig kan man höra ljudet av sina egna hjärtslag.Läste däremot precis en annan litet äldre mans blogg, och han är inte nöjd med Mp, som han kallar för ett överklassparti från storstaden, som har fullt upp med att höja bensinskatten(http://larsgustavssonsblog.blogspot.se).Han var orolig för skogen och missnöjd med skogspolitiken.
Jag tror nog, att det skulle finnas en plats i Sverige för ett litet mera progressivt miljöparti som skulle stå mera till vänster i många frågor!Och arbeta litet bredare mot ett hållbart samhälle än det nu verkar vara fallet. Vad tror du?;)Man kan på slutet citera Lars Gustavsson:" Mitt i sommaren går där en vind som bara vill avsked"

Olof Olsson sa...

Tack för kommentar! Ja, beroende på vad du menar med "vänster". Jag vill se ett grönt parti som formulerar tydligare alternativ till den tillväxtmani som hotar såväl ekonomi som ekologi. Ett parti som talar klarspråk med att den totala konsumtionen måste minska och visar vägen mot ett samhälle där vi istället har mer tid för varandra - och där vi delar rättvist på jobb och resurser. Vad tänker du?

Tar O´Ger sa...

Litet stort,litet för sent på kvällen! Vad menar man med vänster? Jag menar solidaritet, jämlikhet, demokrati, feminism, och vårdandet av naturresurserna utan marknadstänk på första plats, hållbar utveckling, satsningar på miljövänlig infrastruktur och byggteknik, kortare arbetstid, fungerande välfärd till alla,rättvisa arbetsvillkor och kollektivavtal etc. Jag håller litet med Lennart Gustavsson, att Mp har närmat sig ideologiskt till synes de borgerliga, marknadsliberala strömningarna i Sverige och motarbetat sitt eget existensberättigande. Jag tror många av oss litet äldre själar saknar den gamla tågan och branden för miljön, friåret, de starka miljöargumenten mot olika förslag ställda av olika regeringar, ihärdigheten, idealismen,den mänskliga touchen som du efterfrågar med samvaro och enklare betingelser, mindre shopping, mera byte av tjänster, mera närodlat och KRAV etc. Ja, det är tyvärr så även i mina ögon, partiet står för långt till höger trots alla motbevisanden från alla håll. Några praktiska förslag mot "tillväxtmanin"? Jag älskar den naturromantiska bilden, som jag läser om hos dig, men jag kan inte se någon realistisk genomförbar plan för att nå den bilden! Vanliga människor behöver någon/ några som visar vägen för dem, inte bara luddigt pratar om den himlen vi kommer att nå.Så och så och så (ritar med händerna en stjärna...)ja! :en stjärna;) Jag hoppas, att jag kan fortsätta diskussionen med dig för att du verkar så klok, och så mänsklig!

anita sa...

Men hej, Tar O´Ger! Så roligt att råkas! Och inte behöver jag skriva mer, ni har redan sagt allt av klokskap, du och Olof! Så var vi då tre, kanske några fler därute i cyberrymden?

PS Håller med Tar O´Ger, du sammanfattar allt väsentligt i några få, angelägna meningar, Olof! DS

Olof Olsson sa...

Tar O´Ger: Ja! Just det partiet vill jag vara med i. Jag kan hålla med om att det inte riktigt är i den riktning MP rört sig de senaste åren, men så länge man tar medlemsdemokratin på allvar (vilket jag faktiskt tycker att man gör) finns det hopp om att skapa det partiet.

Den mest uppenbara politiska åtgärden mot "tillväxtmani" tänker jag är just kortare arbetstid. Tror också att man kan åstadkomma en hel del med ekonomiska styrmedel som styr från konsumtion av nya prylar till konsumtion av second hand, reparationer och andra tjänster.

Anita: Ja, cyberspace är ett bra ställe att finna likasinnade. Man kan annars lätt känna sig ensam i denna galna värld.

Tar O´Ger sa...

Jättebra ställe! Partiet har nu de medlemmar som vill ha den här riktningen, det är demokratiskt och ska respekteras. Vi äldre kanske suktar efter en försvunnen värld och saknar vitala krafter som visar den hållbara vägen in i framtiden för miljön och människan. Stjärnan jag "ritade" igår kväll illustrerade någonting mindre seriöst än den utstakade vägen men var samtidigt en enkel påminnelse om vad alla måste förstå och se för bild framför sig, när de röstar; vart tar detta parti oss till; förr associerade man maskrosen till partiet med miljö som huvudfråga.Den kopplingen saknas på ett konkret sätt när det gäller skogsvård med avverkning, jordbruk med de senaste forskningsresultaten för hållbar odling, miljövänligt byggande, vattenrening, vattenkraft,all grovindustri (i Sverige och världen)utsläppen i luften och vatten från industrier och samhällen, gröna energisatsningar med forskning, miljöutbildningar för att ta hand om problemavfall ( i hela världen, som föregångare och ledare) tillsammans med universiteten, se till att skyddsvärda naturområden får skydd skyndsamt, samarbeta med Greenpeace, WWF,jobba kraftfullt för hotade djurarter och hållbar djurhållning!, engagera barn och ungdomar, använda politikenn till att förstärka miljöns, naturens och djurens, individens ställning mot tillväxten och profitörerna, som vill åt motsatt håll.
Och kortare arbetstid skulle nog gynna alla i samhället;) Det får vi ha som en utav våra ledsjärnor, som får lysa vår väg mot ett hållbart samhälle! Jag vet, att Anita är litet svag för dig; frågan är: hur många trillingsjälar kan det finnas?!
Jag är också glad över, att du finns Olof;)