tisdag 12 juni 2012

Mer verkstad i skolpolitiken!

Miljöpartiet är det nya skolpartiet. I dagens budgetdebatt stred vi gröna ledamöter hårt för rejäla satsningar på eftersatta förskolor och skolor. Vi vill tillföra förskolor och skolor 17,5 miljoner, bland annat för att råda bot på den allvarliga bristen på behöriga lärare och förskollärare.

Medan majoriteten talar vackert om förskola och skola gör Miljöpartiet tydliga prioriteringar som skulle kunna göra skillnad i verkliheten. Ska Huddinge locka till sig de pedagoger som behövs för att lyfta förskolor och skolor krävs pengar för bättre arbetsvillkor, mer fortbildning och större karriärmöjligheter för lärarna. Att som majoriteten vänta på att lärare och förskollärare ska dimpa ner som manna från himlen duger inte.

Med en grön regering som tillför statliga pengar skulle vi i grunden kunna förbättra förutsättningar för lärande genom minskade gruppstorlekar i förskolor och skolor. Med gröna i majoritet både lokalt och nationellt kan det bli mindre snack och mer verkstad!

Inga kommentarer: