tisdag 22 maj 2012

Miljöpartiet - istället för höger och vänster

Miljöpartiet kommer gå fram som ett självständigt alternativ i nästa val. Det är inte ett kontroversiellt ställningstagande för en miljöpartist, men ett välkommet besked ändå.

Ända från start har Miljöpartiet strävat efter att vara ett eget alternativ, fritt från höger- och vänsterblock. Samtidigt har partiet självklart påverkats av de rådande ideologierna, eftersom vi knappast uppstod ur ett vakum. Partiets grundare var en brokig mix av liberaler och vänstermänniskor samt många som tidigare inte varit intresserade av partipolitik utan snarare kom från olika miljö- och fredsrörelser. 

Lika envetet som Miljöpartiet har velat stå som ett eget alternativ, har övriga partier och media velat placera in oss i ett av de vedertagna facken. Man måste ju vara någonstans på höger-vänsterskalan, eller? Nej, det måste man inte. Politik är att vilja och att välja, och i en demokrati måste det vara upp till varje parti att definiera sig självt. Miljöpartiet har bitar från vänster, till exempel att vi tror på en offentligt finansierad välfärd som ska vara tillgänglig för alla, på jämlika villkor. Vi har också bitar av högerpolitik, framför allt tron på individen och att statens befogenheter över individens frihet och integritet ska vara starkt begränsade. I det ekologiska tänkandet finns naturligtvis också ett konservativt drag, då vi vill bevara naturen och ekosystemen. 

Dessa höger- och vänsteraspekter kan visserligen inte helt appliceras på befintliga partier. Det är knappast våra konservativa partier som idag står i frontlinjen för att försvara naturen. Det är inte heller partiet som har Liberalerna i sitt namn som står upp mot integritetskräkningar i de nya övervakningslagarna (t ex FRA-lagen och Datalagringsdirektivet). När miljöpartister pratar om liberalism handlar det främst om den ideologiska medborgeliga liberalismen, snarare än den ekonomistiska nyliberalismen.

Men Miljöpartiet är inte bara en mix av gamla ideologier. Samhället utvecklas hela tiden och dagens verklighet och utmaningar kan inte lösas helt av de idéer som utvecklats under 1700- och 1800-talen. Ekologismen står för något nytt - en systemkritik av en ekonomi som bygger på evig tillväxt samt ett modernt demokratiskt perspektiv som bygger på öppenhet och delaktighet snarare än strikt representativitet. Detta är perspektiv som inte alls passar in i höger-vänsterskalan, utan placerar oss utanför. 

Det provocerar uppenbart att Miljöpartiet vill vara något annat än höger eller vänster. Inte minst märks det genom att media faktiskt uppmärksammar ett utspel om något vi egentligen sagt sedan tidigt 80-tal. Vi kommer också se reaktioner på politiska bloggar. Den snabbe och flitige Huddingepolitikern Peter Andersson (S) är ute och viftar med högerspöket. Bilden som socialdemokrater vill ge är att en röst på MP riskerar att bli en röst på Reinfeldt. Nej, en röst på Miljöpartiet är en röst på grön politik. Så länge vi inte får egen majoritet kommer vi söka stöd för vår politik där stöd finns. Det är vårt ansvar gentemot gröna väljare. Det är inte svårt att förstå att Socialdemokraterna hellre vill ha ett MP som ett lojalt stödparti till S. Resultatet efter förhandlingar kan mycket väl bli rödgrönt, det är väl i dagsläget också det mest sannolika, men det är inte den enda vägen.

Miljöpartiet står tryggt i sin egen ideologiska utveckling. Vi har öppna processer och tvekar inte för att visa vad vi står för. Det Peter Andersson kallar "politiskt risktagande", kallar jag att vara rakryggad. Miljöpartiets politik ska inte definieras utifrån vad opinionsinstituten tror går hem i stugorna. Miljöpartiet definierar sig utifrån vad Miljöpartiet tycker och söker stöd för det hos väljarna. Vi kommer inte bli en grönfärgad variant av varken moderater eller socialdemokrater, och i valet av samarbetspartner ser vi till hur vi bäst förvaltar väljarnas stöd för det enda gröna alternativet i svensk politik.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Koldioxidutsläppen minskade under finanskrisen. Tydligare kan det inte bli. Tillväxt till varje pris är i sig är ett problem om vi vill rädda mänskligt liv, och utrotningshotade djurarter. Den globala uppvärmningen är en direkt följd av nihilistisk kapitalism, och man behöver inte tänka länge för att förstå att ekonomin måste planeras om vi ska ha en chans att ställa om. Miljöpartiet, liksom sex andra borgerliga partier i riksdagen, är emot detta. Därmed har ni blod på era händer.

Sluta flumma. Ni är liberaler = höger. Det märks på ditt tankesätt.

Johan T sa...

Hej Abevigoda och tack för din kommentar.

Vi är helt med på att tillväxt till varje pris inte är hållbart. Däremot tror inte jag eller Miljöpartiet på att kommunistisk planekonomi är lösningen. Det är väl knappast de kvarvarande planekonomierna som är ekologiska föredömen i världen?

En modern och hållbar ekonomi måste utgå från att naturresurserna är begränsade och att det också innebär en begränsning av den ekonomiska tillväxten. Däremot betyder det inte att ekonomisk aktivitet i sig är negativ för planeten - endast den aktiviteten som förstör eller förbrukar ändliga naturresurser och ekosystemtjänster.

Många av de ekologiskt mest destruktiva projekten vi har sett har dessutom genomförts av planekonomier, så du får gärna utveckla hur just planekonomi skulle vara lösningen?

Anonym sa...

Tack för ditt lugna svar på mitt arga inlägg. (Som jag dock står för).

Nu svarar du med en motfråga, men du verkar uppriktigt intresserad, vilket är kul. De planekonomier som finns, och har funnits, har gått från olika sorters feodala produktionssätt till en socialistisk kapitalackumulation. Vi kan inte på något sätt spekulera i hur en modern kapitalitiskt nation, som Sverige, skulle gestalta sig som socialistisk stat. Förutom att denna socialistiska stat skulle ha kontroll över sin ekonomiska planering och därmed politik, och inte som våra politiker idag, alltmer hävda att "X inte är en politisk fråga" (för där har vi släppt all makt till våra "marknaden" (en fetisch såklart - marknaden är inte ett avskilt område - det det egentligen betyder är att kapitalisterna bestämmer)

När du skriver att tillväxt till varje pris inte är hållbart men att ekonomisk aktivitet i sig inte är dåligt så sätter du fingret på en paradox. Jag menar inte heller att all ekonomisk aktivitet är dålig. Därmemot innehåller all ekonomisk aktivitet i sig en potentiellt våld mot miljön och därmed hela mänskligheten, speciellt de ekonomiskt svaga i torra områden.

Varför startar man företag idag? För att ta miljöansvar eller för få profit? Svaret ligger i företagets logik, eller hur? MP verkar tänka att de vill förändra de små detaljerna så att de stora detaljerna kan förbli som de alltid har varit. Vi behöver konsumera mindre så vi kan fortsätta konsumera. Vi behöver använda elbilar så vi fortfarande kan åka bil. Vi behöver beskatta miljöutsläpp så att vi kan fortsätta med miljöutsläpp, och så vidare. Genom att ändra på det lilla så kan ni se till att ingenting av värde egentligen behöver förändras, detta är vad alla ni gröna profeter lovar oss. Allt detta är ett symptom på kronisk svaghet, inte något tecken på miljömässigt nytänkande. Att hoppas lösa samhälleliga problem genom mer och bättre teknologi har alltid utgjort den sista desperata utvägen för de som inte längre är relevanta, de som inte vågar eller orkar framföra nya politiska idéer.

Varför tror du att alla internationella toppmöten, nu senast i Köpenhamn, slutar i fiasko? Om avsikterna är goda, varför misslyckas mötena? Frågan är egentligen fel ställd. Den borde vara: hur kan stater vars som uppkom för att hantera nya ekonomiska verkligheter och vars existens bygger på att ackumulera kapital, komma överens om något, som går ut på att skjuta sitt eget existensberättigande i sank?

Anonym sa...

För övrigt är Kuba den enda nationen på jorden som har ett samhällsbygge som är ekologiskt hållbart enligt WWF.

http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report.pdf

Johan T sa...

Hej Abevigoda,

Självklart är jag uppriktigt intresserad. Även om det är en uppfattning som ligger långt från min egen så är det viktigt att kunna ta in andras perspektiv - annars har vi inget levande politiskt samtal, bara dogmer som stångas mot varandra. :-)

Du skriver att det är en paradox att tillväxt till varje pris är ohållbart, men att ekonomisk aktivitet i sig inte är dåligt, och om jag förstår dig rätt så är det på grund av att all ekonomisk aktivitet i sig innehållet ett potentiellt våld (eller destruktivitet) mot miljön. Jag förstår ditt resonemang, men den ekonomiska aktiviteten har naturligtvis lika gärna en potential att användas till något gott. Ekonomisk frihet, liksom alla andra friheter, kan användas för bra eller dåliga ändamål. Vilket ju för sig också kan säga om en statskontrollerad planekonomi.

Privata företag behöver gå med vinst, eller åtminstone inte gå med förlust. Det kan naturligtvis vara en motsättning till miljöansvar, men inte nödvändigtvis. Jag är själv egenföretagare och jag tycker det är ganska trevligt att pengar kommer in, så att jag då och då kan ta ut en blygsam lön. Några vinster att tala om blir det sällan, men om jag skulle gå konstant med förlust så skulle behöva lägga ner och traska till arbetsförmedligen istället. Vinst är inte heller huvudsyftet, utan ett medel för att kunna fortsätta min verksamhet och ha råd med hyra, mat osv. Naturligtvis blir det svårt att driva ett stort företag på det sättet och jag förstår att det är där du ser problemet.

Miljöpartiet tror inte på att den tekniska utveckligen ska lösa alla problem, så att vi kan fortsätta som förut. Det är snarare Centerpartiets melodi. Däremot är teknisk utveckling positiv om den minskar vår negativa miljöpåverkan. Det är naturligtvis något bättre med en miljöbil än en icke-miljöbil, men det bästa i trafiken är gång-, cykel- och kollektivtrafik. Jag delar helt din tanke att teknikutveckling är otillräcklig för att komma tillrätta med de allvarliga utmaningar vi står inför.

Att beskatta det som är dåligt för miljön och göra det billigare att göra det som är bra handlar inte om att ändra det lilla. Det handlar om att uppmuntra att den ekonomiska friheten används för att göra gott, och förhindra att den används för att förstöra. Det är i grunden bättre om människor vill göra gott, än att de tvingas till det. Sedan finns det saker som också behöver förbjudas, men det ska ske där frivillighet inte fungerar (t ex kärnkraft, vissa miljögifter osv).

Att konsumtionen ska minska för att vi ska kunna fortsätta konsumera, ja, det kan väl stämma? Vi behöver väl ändå konsumera en del. Utan mat och vatten blir det svårt att klara sig. Vi behöver konsumera, men vi måste konsumera bättre och mindre. Vi vill inte minska biltrafiken i Stockholm för att kompensera att alla ska åka till Thailand varje år, utan vi vill minska koldioxidutsläppen för att inte klimatet ska skena och livsvillkoren hotas. Där ligger en radikal skillnad mellan Miljöpartiets klimatambitioner och alliansens miljöprat.

Att toppmöten slutar i fiasko tror jag har en mycket enkel förklaring. Vi behöver radikala förändringar och de som ska representera oss på toppmötena är inte beredda att ta konsekvenserna av de tuffa beslut som behövs. Politiker styrs för mycket av att titta på opinionsundersökningar inför nästa val, istället för att fokusera på att trygga livsvillkoren för kommande generationer.

Anonym sa...

Det var ju ett välavvägt svar – det måste jag säga. Men det är ju uppenbart bara propaganda. Ta en titt på gårdagens Aftonblad, där några av dina partikamrater deklarerar sin syn på MP:s problem. Kärnan är att ni inte attackerar tillväxten. Att attackera den vore också att attackera kapitalet som är beroende av tillväxten.

Kuba är det enda land i världen som tar miljöansvar. Varför? Jo, för att den kubanska staten inte sitter i händerna på privata kapitalister. Därför kan de producera efter mänskliga behov.

Bevisbördan ligger på er liberaler. Så länge ni inte går till orsaken till problemen vidhåller jag att ni har blod på händerna. Kort sagt så organiserar ni massmordet av människor och djur. Att ni gör det i frihetens namn gör det bara än mer osmakligt. Det finns ingen neutral position.

Anonym sa...

Det är hårda anklagelser jag kommer med. Men de är inte privat riktade mot dig som person eller menade att skapa obehag eller så. Jag vill bara tala uppriktigt. Tyvärr kan jag inte skriva under riktigt namn eftersom vi lever under kapitalets diktatur och jag vill kunna fortsätta överleva på lönearbete tills revolutionen kommer. :-)

Jag menar att alla liberala partier och utomparlamentariska organisationer per definition är extremt våldsamma eftersom deras existensberättigande bygger på att förhärliga den exploatering av arbetande och enorma miljöförstöring som yrkesarbetet nästintill per definition innebär.