måndag 14 maj 2012

Låna inte ut Pride till intoleransen

I Sveriges finns det Pride och det finns Pride. Stockholm Pride bygger på största möjliga öppenhet och har vuxit till både en stor folkfest och en politisk manifestation som har påverkat det politiska samtalet så mycket att öppet homofobiska yttringar idag ses som fullständigt oacceptabelt. Sedan finns Uppsala Pride, som valt den motsatta vägen. På Uppsala Pride får inte ens HBTQ-organisationer vara med utan att bekänna sig till en socialistisk och queerfeministisk agenda. Och att Folkpartiet skulle få delta, det var naturligtvis inte tänkbart. Uppsala Pride bestämmer naturligtvis själva vilka som ska få vara med eller inte, men det rimmar illa med begreppet Pride.

Socialismen och queerfeminismen har en självklar plats i HBTQ-världen, liksom i världen utanför rörelsen. Det som skiljer Stockholm Pride från sitt uppländska dito, är att man insett att öppenhet och mångfald även gäller världsåskådningar. Det är faktiskt lika självklart att man kan vara bög och liberal, eller kanske rent av helt ointresserad av politik. Uppsala Pride får naturligtvis arrangera sina aktiviteter utifrån vilka premisser de vill och bjuda in eller stänga ute vilka de vill. Men det är tråkigt att de använder begreppet Pride som för de allra flesta står för motsatsen. Om jag säljer godis och kallar det för hälsokost blir jag fälld för falsk marknadsföring, och jag undrar vad övriga HBTQ-rörelsen tycker om att det varumärke som byggts upp av Stockholm Pride används av organisationer som har så svårt för öppenhet.

Därför var det skönt att Miljöpartiet i Uppsala snabbt reagerade på Folkpartiets uteslutning och genast meddelade att MP drar tillbaka sitt deltagande. Inte för att Miljöpartiet inte kan samarbeta med socialister, utanför att Miljöpartiet står för mångfald. 
- Miljöpartiet i Uppsala hade sett fram emot att delta på Uppsala Pride i paraden och med bokbord, men om inte alla partier är välkomna så ställer vi inte upp, säger Maria Gardfjell, MPs gruppledare i Uppsala, till Sveriges Radio.

Jag hoppas och är övertygad att Miljöpartiet agerat likadant om Vänsterpartiet hade uteslutits på samma sätt.

Inga kommentarer: