måndag 23 januari 2012

Kloka medlemmar står fast vid arbetstidsförkortning

En stor majoritet av Miljöpartiets medlemmar har i rådslaget om arbetstidspolitiken ställt sig bakom en generell arbetstidsförkortning. Jag jublar – först och främst över att partiet så tydligt uttrycker den uppfattning jag har: att kortare arbetstid är ett centralt inslag i en politik för en hållbar utveckling. Vi löser inte klimatfrågan med enbart ny teknik, vi måste också radikalt förändra vår livsstil och minska vår konsumtion. Då måste naturligtvis ett grönt parti ha en politik för detta.

Men jag jublar också över att partiets medlemmar kan tänka själva. Jag hörde till dem som gick i taket när Gustav Fridolin mitt under rådslagsprocessen gick ut med ett medialt utspel för att försöka påverka medlemmarna att släppa kravet på generell arbetstidsförkortning. Så här i efterhand kan jag tillstå att jag i stridens hetta undslapp mig ett och annat överord i mina reaktioner mot Fridolins agerande. Onekligen ledde utspelet till en intensiv debatt och bidrog säkert stark till det stora engagemanget i rådslaget där inte mindre än 4000 medlemmar deltog. Nu gäller det för partiledningen att förvalta resultatet väl och både utveckla nya förslag när det gäller exempelvis att skapa rimligare villkor för landets alla springvikarier och driva på för en generell arbetstidsförkortning. I så fall blir rådslaget ingenting mindre än en demokratisk succé när vissa andra partier sitter instängda i bunkrar och komunicerar via anonyma SMS till medierna. Framtiden är grön!

Inga kommentarer: