onsdag 25 januari 2012

Ekologisk kompensation införs i Huddinge

Efter en motion av Marica Lindblad (MP) redan 2008 är nu Huddinge kommun äntligen på väg att införa en metod för ekologisk kompensation. Även om utredningen har dröjt och det liggande förslaget inte är riktigt så bindande som Miljöpartiet hade önskat så måste det ändå beskrivas som en grön framgång i Huddinge.

Ekologisk kompensation innebär, något förenklat, att de ekologiska funktioner eller värden som går förlorade när något ska byggas, kompenseras genom att liknande eller motsvarande funktioner eller värden stärks på en annan plats. Igår ställde sig en enig miljönämnd bakom förslaget, där endast Socialdemokraterna hade vissa invändningar. De ställde dock upp på förslaget till slut.

Varför är det då viktigt med ekologisk kompensation? Huddinge är en av de kommuner i Sverige som har störst andel av sin yta skyddad av naturreservat. Men detta förslag berör inte naturresservaten utan all den mark som inte idag är skyddad. Det viktiga med denna metod är att man synliggör de negativa miljöeffekter som byggen alltid har. Därmed tvingas kommunen (och byggföretagen) att ta sig en funderare på hur ett bygge kan genomföras med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.

Oftast är det lättare och billigare att undvika vissa negativa miljöeffekter än att kompensera för dem i efterhand. Genom att kompensationsmetoden sätter en prislapp på miljöförstöring får den som bygger ett eget intresse av att förstöra så lite som möjligt. I Huddinge finns många exempel på att man jämnat en plats med marken för att sedan bygga upp på nytt, trots att det hade varit lätt att spara träd och grönytor. Med den nya metoden kan detta förhoppningsvis bli bättre.

När förslaget väl klubbas är det dock viktigt att fortsätta bevaka den här frågan. Det finns alltid en risk att det blir en av många skrivbordsprodukter som sedan inte påverkar den fysiska planeringen i praktiken. Metoden kommer utvärderas kontinuerligt och där kommer Miljöpartiet vara pådrivande för att metoden verkligen efterlevs.

2 kommentarer:

Peter Andersson sa...

Nej, en korrigering. (och för den oinvigde: jag är gruppledare för (S) i miljönämnden och deltog vid mötet)
Jag skulle inte säga, som du skriver i bloggen, att socialdemokraterna hade invändningar. Däremot ville socialdemokraterna ha en del förtydliganden, allt utifrån den ganska sunda inställningen att man bör veta vad man beslutar.

Ett sådant område handlade om hur systemet med eko.komp skulle påverka exploateringar, något som bland annat bostadssökande till huddinge eller företagare som gärna vill etablera sig här, säkert vill veta.

Så..frågor om förslaget. Ja. Invändningar, nej. Då hade vi reserverat oss eller iaf skrivit något till protokollet.

peter

Johan T sa...

Ja, för mig lät det som invändningar, eller åtminstone farhågor om att metoden skulle hindra nybyggen. Men jag var väl ändå tydlig med att även S ställde sig bakom förslaget efter sina frågor?