söndag 18 september 2011

Låt oss vara konstruktiva – inte undfallande

6 av 10 MP-väljare vill samarbeta med alliansen, trumpetar idag opinionsanalytikern Arne Modig på DN Debatt. Ska jag då konstatera att jag har haft fel när jag hävdat att det vore förödande för Miljöpartiets trovärdighet att ge sig in i ett bredare samarbete med regeringen?

Å nej, sakta i backarna. Att människor som spontant ombeds att ta ställning till samarbete eller inte samarbete väljer samarbete är knappast att förvånas över. Förutom att ordet samarbete i sig har en positiv laddning, lämpligt att använda för den som vill visa på en positiv inställning till uppgörelser med regeringen, är det inte konstigt om många väljare tagit intryck av den senaste tidens diskussioner kring det osäkra parlamentariska läget som nu sammanfaller med ett högst osäkert ekonomiskt läge. Att samarbeta med regeringen för ”landets bästa” kan vid första anblicken tyckas ansvarsfullt.

Men nu har vi inte en regering med en politik som löser kriser, utan som tvärtom bäddar för mycket värre kriser på sikt. Vi har en regering som istället för att sätta igång byggandet av ett hållbart samhälle tar steg BAKÅT på miljöområdet, inte minst med sin infrastrukturpolitik som styr från järnväg till väg.* Och vi har en regering som bygger upp farliga sociala spänningar genom sin omvända Robin Hood-politik och hetsjakt på sjuka, arbetslösa och andra utsatta grupper. En sådan regering ska man inte dela med sig av sin trovärdighet till. En sådan regering ska man bjuda motstånd – inte minst genom att formulera tydliga alternativ.

Att göra upp i enskilda, tydligt avgränsade, sakfrågor är däremot en annan sak. Det är naturligtvis oerhört glädjande att kunna konstatera att de minst hundratals somaliska familjer som varit splittrade till följd av orimliga krav på ID-handlingar nu ser ut kunna återförenas tack vare en lagändring som MP drivit igenom. Lika glädjande är det att barn till papperslösa nu ska få laglig rätt till skolgång. Här har miljöpartiet uppnått tydliga resultat, utan att det på något sätt klumpar ihop oss med regeringens politik på andra områden.

Därmed inte sagt att uppgörelsen på migrationsområdet är helt oproblematisk. Jag har full respekt för den kritik som framförts, inte minst från vänsterpartister vilka tycker MP svikit sina ideal genom uppgörelser med regeringen som fortfarande står för en i grunden inhuman flyktingpolitik. Det är naturligtvis besvärande att nu tvingas tiga still när Sverige exempelvis tvångsutvisar irakiska flyktingar. Men att trots allt kunna ta steg åt rätt håll – som för många människor är helt livsavgörande – på ett område där så oändligt mycket gått åt fel håll i decennier tycker jag väger tyngre. Att Miljöpartiet lyckats bli en murbräcka mellan moderater och socialdemokrater som under lång tid höll ihop för att stänga förespråkare för en human flyktingpolitik ute från inflytande bäddar förhoppningsvis för ytterligare framgångar för humaniteten framöver.

Så visst ska MP vara ett konstruktivt oppositionsparti. Men låt oss inte för ett ögonblick bli undfallande och hymla med att Sverige behöver slå in på en helt annan väg än den vi befinner oss idag.

*Även om man stilfullt presenterar ett och annat första-hjälpen-kit för eftersatta spår på välregiserade presskonferenser, där man alltid slipper frågor från väluppfostrade politiska reportrar om de pengar man TAGIT från järnvägen.

10 kommentarer:

Diodfan sa...

Ja, visst är det härligt att detta landet äntligen hämningslöst kan fyllas med analfabeter som ska rädda våra pensioner!

Olof Olsson sa...

Hur tänker du nu? Vad är det du är rädd för? Och varför använder du inte ditt namn när du diskuterar?

Motvind sa...

Jag gissar att Diodfan kanske tycker att svenska skattepengar skall komma svenskar tillgodo. Nu är det ju så att pengar tas från andra håll i samhället, till exempel från pensionärerna.

Alternativt är det ju så att de enorma beloppen som läggs ned på denna politik skulle hjälpa många fler på plats.

Vidare är det opassande med dagens samhällsklimat att offentligt stå för åsikter som kritiserar förd politik. Uteslutningar ur fackförbund, svartlistning och liknande är något man gärna undviker.

Anonym sa...

Det har snart gått så långt att innan jag tar livet av mig för landsförräderi genom månatlig skatteinbetalning så slutar jag jobba! Jag står inte ut med vetskapen att det är till såna här idiotier skattepengarna går till! Det får fan vara nog nu!

Daniel sa...

Ja, jag bestämde mig precis för att börja skattefiffla.

Diodfan sa...

> Hur tänker du nu? Vad är det du är rädd för?

Jag rädd? Frågan borde väl ändå vara om det är du som är blind, ouppmärksam eller bara skiter i vad som är på gång att hända med vårat samhälle pga förda invandringspolitik?

Bara några exempel på relativt nya företeelser och såna vi inte vill få tillbaka här i landet:
* Hedersmord & balkongknuffning.
* Gängvåldtäkter.
* Ghetton.
* Separata tider på badhus för män/kvinnor.
* Bilbränder och kravaller i förorterna har övertagit vitsipporna som vårtecken.
* Grym halalslakt.
* Tvångsgiftemål.
* Könsstympning av småpojkar.
* Klädespoliser i Sthlm-förort, likt Iran.
* Storskalig analfabetism hos vissa befolkningsgrupper.
* Självmordsbombare.

Dessutom:
* Man hör dagligdags att det ska sparas på pensionärer, vård, skola, omsorg, skola. Frågan är bara när du hörde senast att det skulle sparas på invandring? (Ja, det är en enorm kostnad.)
* Rasism mot svenskar. Där t ex svenska killar inte får vara tillsammans med invandrartjejerna, men tvärtom låter vi det vara utan protest. Tror du det upplevs som positivt?
* Svenskar, speciellt svenska män, har särklassigt sämst skydd i lagen. Varför är vi olika inför lagen idag?
* Svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden genom att staten betalar 75% av lönen för invandrare via sk instegsjobb.

Listan kan göras lång, mycket lång. Detta får dock räcka så länge.

>Och varför använder du inte ditt namn när du diskuterar?

Du kanske har missat att det politiska våldet i Sverige ökat lavinartat på senaste? Framför allt mot dom som är emot den förda och totalt vettlösa invandringspolitiken, som andra här redan har påpekat.

Tro inte jag är rasist. Jag har samåkt till jobbet med en man från Tjeckien och en indisk kvinna med kastmärke i pannan, härliga människor båda två. Dessutom var de ännu mer ifrågasättande än jag av den förda invandringspolitiken, speciellt från MENA-länder. De undrar vad vi håller på med!

Mvh Rickard

Olof Olsson sa...

Jag har tillbringat det mesta av mitt yrkesliv i förorter som ibland kallas ghetton. Jag kan säga att jag har en annan bild än den ni målar upp ovan. Därmed inte sagt att det inte finns problem - det finns stora problem, både lokalt i en del förorter och på samhällsnivå.

Jag vill inte möta dessa samhällsproblem med att stänga gränser och göra om Sverige till något sorts Skansen. Jag vill inte heller möta samhällsproblem genom att backa från internationella konventioner som ger människor rätt till skydd från förföljelse.

Jag vill möta dessa problem med vettigare flyktingmottagande, stärkt offentlig sektor och rättvisare fördelning.

Att ställa grupper mot varandra tjänar bara de som har pengar och makt på.

lasse sa...

Det är starkt av dig att du tillåter kommentarer som ifrågasätter dina åsikter. Det är man inte bortskämd med i dagens debattklimat.
Däremot måste jag nog hålla med opponenterna med att receptet för en lyckad integration av invandrare och svenskar är att det sker i en sådan takt att en integration är möjlig.
Där brister ni i er argumentation.
Ni tror att det bara är att ge asyl till den söker det och sedan kommer resten att lösa sig automatiskt.
Tyvärr bäddar ert synsätt för framtida konflikter och ökad rasism, inte minst bland invandrargrupperna som har föga eller inget gemensamt.
Då kommer det att ställas grupper mot varandra men då är det för sent att göra något.
Mvh

lasse sa...

Borde kanske tillägga att det här med "stängda gränser" är ett kardinalfel i er argumentation.
Alternativet till en kravlös invandring utan att svenska myndigheter har en aning om vem som beviljas PUT, är inte en "stängd gräns".
Det är istället att flyktingen kan visa vem hon eller han är. Dessutom att hon eller han kan visa att hon/han har flyktingskäl.
Bevisbördan ligger dessutom inte hos Migrationsverket, trots att media tror och tycker annorlunda.

Olof Olsson sa...

Jag tror att väldigt lite löser sig automatiskt i det här samhället. Det är därför jag är politiskt aktiv och också därför jag jobbar som lärare. Flyktingmottagande ställer krav på ett samhälle. Exempelvis behöver skolan utvecklas och bli bättre på att ta emot invandrarelever.

För mig är det helt uppenbart att vinsterna med flyktingmottagande för ett samhälle i förlängningen vida överstiger kostnaderna. Men det tycker jag en ganska ovidkommande diskussion när det handlar om att värna människors rätt.

Att kräva att den som flyr från ett land utan fungerande statsapparat ska ha fullständiga ID-handlingar innebär i praktiken en stängd gräns alldeles oavsett om man tycker det är rätt eller fel.

Härmed är diskussionen från min sida avslutad.