fredag 2 april 2010

Efterlyses: politiska visioner!

Har gått runt och gnolat på en sång av Tage Danielsson ett tag nu. Den ska naturligtvis sjungas av Monica Zetterlund för att det ska låta rätt, men familjen får nöja sig med mig. Efter några inledande rader:
Var blev ni av, ljuva drömmar,
om en rimligare jord,
ett nytt sätt att leva
var det bara tomma ord?

Den som kan sin Danielsson eller sin politiska historia vet att det handlar om besvikelse och från Danielssons perspektiv brustna visioner.

Förra året bjöd Naturskyddsföreningen i Huddinge in samhälls-byggnadspolitiker från de olika partierna till ett rundabordssamtal med temat vilka visioner har politikerna för Huddinges framtid vad gäller hållbar utveckling. Resultatet var inte särskilt upplyftande. Mitt intryck från kommunal nivå är just att det ofta saknas visioner för att se alternativa lösningar på samhällsbyggnadsfrågor. Man lappar och lagar i befintliga system, man har ingen överblick utan ser bara ett projekt i taget och man upplever inte sällan miljökrav som problem, något som hindrar en från att göra som man vill, i stället för som ett stöd för att planera bättre. Alldeles för sällan vet också de politiker som tar besluten hur det ser ut på platsen man beslutar om. Man har inte varit där - och man har också begränsad erfarenhet av att tolka kartor, ritningar och flygbilder.

Även på nationell nivå tycker jag att det finns en brist i visionstänkandet. Politik kan inte bara bestå av "fluff", av de vackra orden - men när den begränsar sig till att handla om några hundralappar mer i plånboken som moderaterna med starkt stöd av media fokuserat på eller om "utveckling" som synonym till ökad tillväxt (se tex Emil Högbergs (s) försvar för förbifarten) så blir det torftigt och visionslöst. Politik behöver drivas av visioner som sedan ska konkretiseras ner i åtgärder, planer och förslag.

Nu är tid för både nya visioner och konkreta förslag, när valplattformar och liknande ser dagens ljus! Niklas Gladh i mp Botkyrka presenterar deras vision, mp Stockholm har sitt kommunpolitiska program på hemsidan och mp Huddinge kommer snart med sitt handlingsprogram. Jag tror också att det är detta med visioner som Peter Andersson (s) far efter i sitt inlägg om "Framtiden" - politiska visioner om vad vi vill med skatterna och inte minst den högst relevanta kopplingen mellan skattenivån och vad vi faktiskt vill ha ut av skatteintäkterna, något som bara alltför ofta förbigås i debatten och i media vilket jag har bloggat om tidigare. I Peters uppräkning av vad som är rödgrönts styrka ("att kombinera jobb, ekonomiskt ansvar och välfärd") saknar jag dock ett centralt område, och det är naturligtvis miljön. Och den är inte ett påhäng, eller ett problem - den är en förutsättning och en utgångspunkt för att skapa ett mänskligt och produktivt samhälle! Se där, en vision?

Inga kommentarer: