torsdag 8 april 2010

Äntligen granskas Södertörnsleden!

Sent om sidor börjar Södertörnsleden sättas under lupp i medierna. Ikväll visade SVT:s regionala nyhetsprogram ABC ett inslag där man skildrar de växande protesterna mot den bullrande, förgiftande och klimatfientliga motorled som enligt planerna ska skära rakt genom Huddinge och på vägen ödelägga såväl naurreservat som jordbruksmark.

Som oppositionsrådet Marica Lindblad (MP) konstaterar i inslaget är det ett stort demokratiskt problem att Södertörnsledens konsekvenser är okända för de flesta Huddingebor. Det finns därför all anledning att hålla liv i diskussionen. Hur många vet till exempel att Huddinges ledande politiker erkänner att vägprojektet strider mot gällande miljölagstiftning, men att man bortser från detta med motivet att man inte kan riva upp projekt varje gång lagen ändras?

Alla fakta talar för en trafikpolitik som sätter kollektivtrafiken främst. Därför lär inte förespråkarna för Södertörnsleden och dylika projekt vara särskilt intresserade av att sätta frågan på dagordningen. Upp till de gröna att göra trafikpolitiken till en valfråga!

Inga kommentarer: