söndag 8 december 2013

Lär av Gnesta – normkritik lyfter skolresultaten

Killar kan. Jo, det låter fånigt. Men när nu skol-Sverige grubblar över hur vi ska höja skolresultaten finns kanske en viktigt pusselbit i att ha höga förväntningar på alla elever – oavsett kön. Goda exempel visar att ett normkritiskt förhållningssätt kan bidra till att bryta anti-pluggkultur som ofta uppstår bland killar och markant höja resultaten.

När Pisa-rapporten kom i veckan bloggade jag ett förtvivlat rop på mer resurser för att jag som lärare inte ska gå under i en känsla av otillräcklighet. Men vad skolan gör med resurserna är naturligtvis lika viktigt. Och det finns många goda exempel att lära av. Ett sådant är Frejaskolan i Gnesta där betygen steg brant när personalen utbildades i normkritik, vilket bland annat hjälpte dem att ha lika höga förväntningar på pojkar som på flickor. Man identifierade också vilka normer som fanns bland eleverna kring hur killar respektive tjejer förväntades vara – vilket bland annat innebar tuffa grabbar som tog lätt på skolarbetet. Detta diskuterades kontinuerligt med eleverna. Skojbråk, som upptog en stor del av högstadiekillarnas tid, bannlystes. Följden blev alltså inte bara en bättre arbetsmiljö utan också bättre resultat.

Men, hallå? Är det inte himla typiskt att man agerar just när det för en gångs skull är killar som missgynnas? Jo, det kan man kanske tycka. Men faktum är att tjejerna också är vinnare. Det är ju också deras arbetsmiljö det handlar om. Och deras studieresultat förbättrades ytterligare – kanske för att de lättare kom till tals när killarna inte längre gavs utrymme att dominera.

Jag kommer jobba för att Huddinge tar lärdom av Gnesta. Ett pedagogiskt exempel på att alla vinner på jämställdhet.

Inga kommentarer: