söndag 7 april 2013

Socialdemokratin väntar på jämställdheten

Efter beslutet som ger vinstjakten i välfärden fortsatt grönt ljus klubbas ytterligare en tafatt kompromiss på S-kongressen: ”avgörande steg” ska tas för en mer jämställd föräldraförsäkring skriver man, men utan att lova fler pappamånader. S-toppen säger att man på sikt vill ha en helt individualiserad föräldraförsäkring, men hänvisar till att man inte kan gå emot opinionen som vill ha ”valfrihet”. En i mina ögon sorglig inställning till politik som riskerar att leda till ett samhälle som stangerar och fastnar i gamla mönster.

Politiker av idag tycks se som sin uppgift att följa opinionen, inte väcka den. Aldrig utmana, aldrig gå före, aldrig sticka ut. På så sätt läggs ett tungt lock på det offentliga samtalet. Något som i längden hämmar samhällsutvecklingen. I det här fallet blir konsekvensen att vi lär få vänta på ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och allt vad det för med sig, om inte kommande samarbetspartier lyckas knuffa Socialdemokraterna i rätt riktning. Vi får fortsätta dras med urtidsödlor till arbetsgivare som låter bli att befordra kvinnor i fertil ålder och knorrar över män som vill ta sitt föräldraansvar. Fler kvinnor får se sin löneutveckling och pension försämrad av barnafödande. Och värst av allt: fler barn får se sin pappa försvinna ut i familjens pereferi.

Jag börjar tröttna på politiker som väntar in framtiden istället för att forma den. Nu vill jag se en modig politik för vuxna och barn: en individuliserad föräldraförsäkring snarast.

5 kommentarer:

Hans lilla gröna sa...

Hej Olof,

Tyvärr är det alldeles för mycket röstmaximering i politiken nu för tiden. Hoppas det är OK om jag hänvisar till mitt eget inlägg om just detta, skrivet i anknytning till S-kongressen:
http://hanslillagrona.blogspot.se/2013/04/om-politiskt-tankande-och-en.html

Olof Olsson sa...

Väl skrivet, Hans! Detta "farväl till den politiska människan" är så genomsorgligt.

Poetissan sa...

Valfriheten kommer bli framtidens förbannelse. Den kommer skapa vinflöjlar, velpottor och politiska ambivalenser utan dess like.
Och den kommer öka på den massiva oansvarigheten i samhället som sprider sig som en löpeld genom alla strukturer. "Det är inte mitt bord" kommer bli ett precis lika utnött begrepp som "jag kan inte uttala mig om det enskilda fallet" eller om man redan är uppdagad med "byxorna nere" får tvinga sig till det mest genuina uttrycket för en reträtt - "vi kommer att titta på det där...". Och ovanpå allt detta lyser valfriheten och marknadskrafternas gigantiska fyrbåk. Allt medan den svarta baksidan säger: - Du valde själv, så skyll dig själv!
Hela denna fars ges naturligtvis en större magnitud med politiska förtecken. Inget parti idag kan ta åt sig äran av att föra en rak och öppen politik där den enskilde faktiskt kan få möjlighet till att göra ett aktivt val med konsensus i.

Olof Olsson sa...

Eller hur! Risken är att det blir än värre i takt med att de politiska partierna krymper och förvandlas än mer till valmaskiner som sätter fingret i luften istället för att driva sina idéer. Det vill till att vi blir fler både i och utanför partierna som kräver en politik som vågar stå för någonting.

Anonym sa...

Problemet med föräldraförsäkringen är att kvinnor motarbetar sina män att dela jämt på dagarna. Det vet många är verkligheten men ingen politiker vågar säga det.