fredag 8 mars 2013

Minnet är kort!

Miljöpartiet är ett framsynt parti! Om Huddinge kommun och Trafikverket hade hörsammat våra argument, kunde man redan för 5 år sedan ha stannat upp och tänkt till om Södertörnsleden – då hade situationen idag varit en helt annan. Men istället har den borgerliga majoriteten bara kört på ”rätt in i kaklet” i gott sällskap med Trafikverket och länsstyrelsen.

Planerna var föråldrade redan innan ens spaden hade satts i backen, det sa vi redan för flera år sedan. Kristdemokraterna som ingår i Huddinges borgerliga majoritet skriver nu samma sak på SvD Brännpunkt . Och det är häpnadsväckande att man som Alliansparti avhänder sig allt ansvar. KD skyller allt på staten och vill inte kännas vid sitt eget ansvar. Jag anser att en politisk kommunledning i majoritet för en av Sveriges större kommuner borde  veta bättre än att  lägga alla ägg i samma korg. Jag anser att det är som att skjuta sig själv i foten, när man så ensidigt väljer att basunera ut sin kritik, utan eftertanke och helt utan självkritik.

Resan med målet Södertörnsleden har varit lång och krokig. Vägplaner och avtal är historiska rester, från en svunnen tid, då klimatfrågorna knappt fanns på agendan. Redan 2009 hävdade jag och Miljöpartiet med välgrundade argument att vägen rent av var olaglig. NU kommer Trafikverket till samma insikt. Trafikverket säger att de har ”lappat, lagat, fixat och donat – men till slut höll det inte längre!”
Det är lätt att vara efterklok, och vi vill helst inte säga ”Vad var det vi sa!”, men det fanns så oändligt många möjligheter för en ansvarskännande kommun att ifrågasätta och informera sig bättre, under denna krokiga resa. MP har tagit aktiv del och ifrågasatt bygget av den här vägen i decennier, vi kan frågan bäst och ändå har man valt att ironisera och förminska oss och våra argument, vilket även kommunalrådet (KD) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågorhar ägnat sig åt.

Det är anmärkningsvärt att kommunledningen i Huddinge saknar kunskap om procedurfrågan, att det inte är regeringen som har sista ordet. Det är Högsta förvaltningsdomstolen, och där är processen minst två år, troligen mycket längre. Det är därför ännu mer förvånande att kommunalrådet trots detta stått och lovat byggstart innevarande år – varje år sedan 2009! Och att Trafikverket nu också har pågående upphandlingar ute för vägen – trots att man lätt hade kunnat inse att det bara var rent önsketänkande att de skulle realiseras.
MP har i många år också med kraft ifrågasatt hela avtalskonstruktionen och hävdat att tiden har sprungit ifrån oss. Det gäller förslag om fördjupade översiktsplaner, arbetsmodeller med att ensidigt upphäva detaljplaner till förmån för Trafikverkets kommande arbetsplaner – ja, listan på de sätt vi har försökt få kommunen att vakna är oändlig. Men nu är minnet i kommunledningen kort! Miljöpartiet står för framtiden och har kunskap om vad som är möjligt, och bör göras för att nå dit!

Miljöpartiet kräver ett riktigt omtag och vill satsa på långsiktigt hållbara lösningar med klimatet i fokus. Vi vill påbörja bygget av Spårväg Syd snarast.  Nu finns det inte längre några ursäkter att ensidigt fortsätta satsa på biltrafiken. Varken Huddinges kommunledning, statliga verk eller regeringen kan längre sväva i det blå och det är dags att utkräva ansvar på alla nivåer!

Marica Lindblad, oppositionsråd Miljöpartiet Huddinge

Inga kommentarer: