torsdag 7 mars 2013

Bilen eller barnet - vad går först vid förskolan?

Frågan i rubriken kan tyckas löjlig. Självklart svarar väl alla barnet. Barnets bästa går alltid först, och detta måste väl ändå gälla lite extra vid förskolorna, som ju är en miljö utvecklad speciellt för små barn. Men frågan är ändå relevant att ställa om vi tittar på hur den fysiska planeringen kring våra förskolor ser ut i Huddinge.

Förskolorna är alltid omgärdade av höga staket och med grindar med dubbla eller tredubbla barnsäkringar, så att inte barnen ska råka smita ut och hamna i potentiellt farliga situationer, som att till exempel vandra ut i trafiken. Det är självklart och det är bra. Men det som kommunen inte alltid verkar ha tänkt på är att barnen ju också ska komma till och från förskolan, och här är barnets företräde framför bilen inte alls lika självklart.

Trots att de flesta föräldrar väljer en förskola som ligger geografiskt nära hemmet och därmed har också många barn en förskola som är inom gångavstånd. Ändå tycks det nästan tvingande att ta bilen om du som förälder vill att ditt barn ska komma säkert fram till förskolan. Vid gamla förskolor kanske det går att skylla på att vi var mindre medvetna om trafiksäkerhet förr och den totala trafikmängden var också mindre än idag. Låt oss därför titta på hur det ser ut vid en ny, modern förskola i dagens Huddinge - Visättravallen i Visättra.

Det finns en gång- och cykelväg från Visättra centrum ner till Visättra sportcenter. Det finns dock endast ett ställe att komma över från gång- och cykel till den trottoar som leder till förskolan, som ser ut som på bilden. Notera att detta inte är ett övergångsställe, då både skylt och vägmarkeringar saknas. Dessa fanns tidigare, men har tagits bort. Bilarnas framkomlighet prioriteras med andra ord, framför gående föräldrar med barn.

När du kommer ner till förskolan möts du av Huddinge kommuns policy för snöröjning. För att hålla bilparkeringen fri så har snö och is lagts upp på trottoaren, så att enda sättet att ta sig fram som gående är att gå ut i bilvägen, återigen utan övergångsställe. Bilarnas parkering prioriteras framför gående barns trafiksäkerhet. Nedanför parkeringen pågår nu grävarbeten vilket gör att parkeringen även fungerar som transportsträcka för tunga lastbilar.
 
Vid Visättra centrum pågår dessutom just nu en upprustning av torget. En byggarbetsplats som många barnvagnsrullande föräldrar måste ta sig förbi för att komma till förskolan. Här har entreprenören ställt upp en avfallscontainer så nära vägkanten att den sticker ut i vägen och effektivt helt blockerar sikten åt vänster för gående, tills de redan är ute i gatan. Hur många ser om det kommer en bil till vänster i denna bild? Och hur många bilister ser barnvagnen?

Det är tydligt att det är betydligt lättare att prata om att sätta barnens behov först, än att göra det till verklighet i fysisk planering. Som förälder finns det en enda prioritet som överskuggar allting annat: barnens säkerhet och välbefinnande. Om kommunen planerar förskolor och gator så att bilen är det enda sätt att komma säkert till förskolan, då tar fler föräldrar bilen. Då ökar trafiken kring förskolan, och fler föräldrar känner sig osäkra inför att gå till förskolan. Det leder till att fler tar bilen... och så fortsätter spiralen.

Är det verkligen rimligt att prioritera bilen framför barnens välbefinnande? Att fler tar bilen till förskolan är inte bara ett trafiksäkerhetsproblem - det ger också mer buller, sämre luft och påverkar alltså våra barns hälsa negativt. Det är inga svårigheter att tänka om och sätta barnen först. Säkra upp gångvägarna med övergångsställen, låt inte snöröjarna tvinga ut barn på gatan och lägg parkeringsplatsen en bit ifrån förskolans ingång, Det är faktiskt inte svårare än så.


3 kommentarer:

Karin Reuterswärd sa...

Håller helt med i det du skriver - MEN lägg inte hela ansvaret på kommunen. Även i områden med trygga gångvägar till förskolorna tar många föräldrar bilen för det är snabbare än att promenera med sitt barn som kanske vill gå själv i stället för att sitta i vagnen (som förälderna kan köra i sin egen raska promenadtakt), stanna och titta på saker och så behöver man ju inte klä på barnen alla ytterkläder/regnkläder om det får åka i en varm och torr bil. Huj vad mycket snabbare det går att lämna barnet och komma iväg till jobbet. Det är vi vuxna som väljer hur barnet färdas till förskolan - och det är vi vuxna som planerar miljön kring förskolorna. Sällan är det barnens perspektiv som får råda.

Johan T sa...

Ja, det är sant. Men en säker gångväg måste ändå vara den första grundförutsättningen för att en förälder ska välja att inte ta bilen och att det åtminstone inte ska bli den konflikten mellan de som går och de som tar bil. Om inte den grundförutsättningen är på plats så tycker jag att det är betydligt svårare att ha åsikter om föräldrarnas egna val.

Olof Olsson sa...

Bra att du lyfter upp den här frågan! Jag försöker tjata i förskolenämnden varje gång det ska byggas en ny förskola om att lägga parkeringen en bit bort. Men det finns förstås mycket att göra även vid befintliga förskolor.