söndag 5 februari 2012

Rädda mångfalden – stoppa skolornas vinstuttag

I veckan skrev Åsa Romson med flera ledande miljöpartister på DN Debatt under rubriken ”Friskolornas passion ska vara utbildning – inte vinst”. För att möta problemen med de bolag som lever loppan för skattepengar på bekostad av undervisningens kvalitet föreslås bland annat att alla aktiebolag som driver skolor ska deklarera i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är vinst. Johan Tjerneng menade i ett inlägg på den här bloggen att utspelet innebär ett välkommet förtydligande av Miljöpartiets politik. Jag håller inte med. Även om debattartikeln skrämt slag på friskolejättarna tycker jag partiet behöver gå längre för att vara trovärdiga när det gäller att bekämpa profiterandet på människors behov av kunskap – och för den delen av vård och omsorg.

Som jag ser det ska varje skattekrona som satsas på skolan användas för att lära och varje skattekrona som spenderas på vård ska användas för att vårda. Vinster som inte återinvesteras hör helt enkelt inte hemma i de offentliga verksamheter vi alla är beroende av. Johan Tjerneng skriver att ”frågan om vinst i skolan är i sig ganska ointressant” och menar att fokus i den gröna skolpolitiken bör vara pedagogisk mångfald och kvalitet. Jag menar att det är ett misstag att blunda för mer eller mindre oundvikliga konsekvenser möjligheten att göra vinst förr eller senare får för kvaliteten. Inkomsten ökar inte om lärare och vårdpersonal presterar bättre (mer än möjligen på sikt om man lockar fler ”kunder”.) Vägen till vinst går via pressade kostnader. Eller annorlunda uttryckt: Via vägda blöjor och färre lärare. Att aktiebolagsägda skolor har 6,8 lärare per 100 elever mot kommunala skolors 7,9 lärare och föreningsdrivna skolors 8,6 lärare är knappast en slump.

Den som känner mig sedan länge kanske tänker att det är den tonårige kommunistslyngeln i mig som vaknat. Må så vara. Jag har dock svårt att se något liberalt i att plöja ner skattemiljoner i företagsägares fickor. Att förbjuda vinster i välfärden är dessutom långt ifrån extremt ur ett internationellt perspektiv. Faktum är att inget annat land i världen tillåter vinstuttag ur skolor. Det betyder inte att Sverige är ensamt om pedagogisk mångfald. I Nederländerna går mer än två tredjedelar av eleverna i offentligt finansierade fristående skolor – som är förbjudna att plocka ut vinst.

Den extremt oreglerade välfärdsmarknad vi har i Sverige är ingen garant för mångfald. Tvärtom vill jag påstå att enfalden hotar att ta över skol-Sverige. De små friskolorna byggda på pedagogiska idéer får det allt tuffare medan de stora koncernerna tar över. Jag har svårt att se det pedagogiska värdet i att skolor tjänar pengar genom att kalla det ”modernt” att eleverna får klara sig mer eller mindre på egen hand.

Jag är helt överens med Johan Tjerneng om att tydlighet är eftersträvansvärt i den gröna skolpolitiken. Men min slutsats är att vinstuttag ska förbjudas för att värna såväl mångfald som kvalitet.

P.S. Idag ser jag fram emot att kasta alla mina fördomar om Finland på sophögen när de finska väljarna förhoppningsvis ger ett starkt stöd till de grönas Pekka Haavisto. Hyvää, Soumi! Hyvää Pekka! D.S.

Fler som bloggar: Röda berget (S), Birger Schlaug och Superpedagogen

7 kommentarer:

Hanna S sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Hanna S sa...

Jag är helt på din linje, Olof! Bra skrivet!

anita sa...

Väl skrivet!

I fredags såg jag riksdagsdebatten om vinster i vården som socialdemokraterna hade begärt. Det blev en häpnadsväckande lam historia med tanke på hur verkligheten ser ut. Främst beror det förstås på att (S) som vanligt velar. Partiet slits sönder och samman inifrån, det är obegripligt att de olika falangerna tillhör ett och samma parti. Tyvärr så leder otydligheten till att de oftast hamnar i knä på alliansen. Ingen större mening med att kritisera den förda politiken då.

Per Bolund, som annars är bra, blev nästan löjeväckande när han sa att MP vill att det skrivs in i aktiebolagens verksamhetsordning att vinsten ska vara underordnad verksamheten. Så pinsamt naivt att jag skulle ta det som ett mycket bra skämt om satirgruppen Public Service hade sagt det. Det kan väl inte vara möjligt att någon endaste person TROR att det skulle göra skillnad i praktiken?

Jag funderar också över den där kontrollapparaten som många efterlyser. Intressant, förresten, ordet "kontroll" rimmar dåligt med nyliberalernas "frihet", tycker jag. Varför ska vi skattebetalare ska vara med och betala för en kontrollapparat som ska kontrollera att våra skattepengar används korrekt. Snacka om rundgång där vi skattebetalare får stå för dubbel nota.

V är de enda som är pålitliga och tydliga, men det räcker ju inte på långa vägar. Inte undra på att självgodheten lyser om Borg.

Olof Olsson sa...

Tack! Förhoppningsvis kan MP göra V sällskap efter kongressen i maj. Då kommer bland annat motioner om förbud av vinstuttag från vård och skola att behandlas. Jag hoppas verkligen att de bifalls.

Johan T sa...

Rossana Dinamarca, Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, sammanfattade på ett klockrent sätt för Vs syn på skolan på SVT i förra veckan. Hon ondgjorde sig över att 0,2 promille av pengarna till gymnasieskolan går till reklam. På frågan om vad Vs lösning/alternativ var kom svaret: "En statlig skola" (med tydlig betoning på "en").

Det är klart, det vore enkelt att låta Statem sköta allt och förbjuda allt vi inte gillar. Men den typ av totalitärt tänkande strider mot allt vad demokrati är för mig och vad jag anser att MP står för. Demokrati och frihet är krångligt, eftersom vi alla är olika och drar åt olika håll, men alternativet är alltid mycket värre. Den dag MP antar en vänsterpartistisk skolpolitik, då har jag gjort mitt i MP.

Vi kan komma överens med V på en punkt: att vi prioriterar tillräckliga resurser till skolan framför skattesänkningar.

Johan T sa...

Olof: Vad menar du med att Miljöpartiet ska "gå längre för att vara trovärdiga"? Det som Åsa Romson m fl skriver är ju utifrån kongressens beslut. Vore det inte demokratiskt mycket tveksamt av dem att då gå längre?

Kongressen uttryckte sin vilja, genom att rösta ner samtliga förbudsförslag, samt alla förslag som var mer åt "inga begränsningar alls"-hållet. Kongressen slog tydligt fast att partiet inte skulle kräva förbud men att tydligt markera att huvudsyftet för att driva skolverksamhet inte ska vara vinst, utan pedagogiskt.

Visserligen kanske den kompromissen inte var perfekt, vilket kompromisser sällan är, men jag tycker att den linje som de skriver är helt i linje med kongressens vilja.

Olof Olsson sa...

OK, jag kanske ska uttrycka mig själv lite tydligare, innan jag börjar gapa om vikten av tydlighet...

När jag skriver att jag hoppas MP gör V sällskap syftar jag just på inställningen till vinstuttag. Jag tror inte att det är en bra idé att förstatliga skolan, även om jag förstår argumenten.

Jag påstår inte heller att nuvarande kongressbeslut innebär att vinstuttag förbjuds. Men jag hoppas verkligen att kommande kongress slår fast detta. Jag menar inte att det är en trovärdig politik att kritisera vinstuttag och sedan ha som främsta åtgärd att bolagen skriver in en rad i sina bolagsordningar om att verksamheten är viktigare än vinst (se Anitas argumentation ovan). Jag argumenterade själv inte för ett förbud inför förra kongressen, men jag tycker att verkligheten har kommit ifatt mig och jag hoppas den kommer ifatt partiet också.