söndag 14 augusti 2011

Demokratin lever, håll den vid liv

Inför dramatiska skeenden är det lätt att känna vanmakt. Själva demokratin kan kännas liten inför upplopp, finanskriser och terrordåd.

Men att det spelar roll vem som styr när krisen slår till kan man konstatera när man betraktar hur David Cameron bemöter upploppen i Storbritannien och jämför med hur Jens Stoltenberg hanterat terrordåden i Norge. Den förra hotar stänga ner sociala medier och göra unga upprorsmakare hemlösa, medan den senare omedelbart satte tonen med att ”svaret är ännu mer demokrati, ännu mer öppenhet och ännu mer humanitet”.

Så låt oss aldrig kapitulera inför det ogreppbara. Må vi samla oss, tänka och debattera.

Inga kommentarer: