lördag 18 juni 2011

Skolans hopp - trollspön eller satsningar?

Under debatten om Huddinges budget upprepade vi med dårars envishet behovet av mer resurser till förskola och skola. Majoriteten svarade sin vana trogen med mantrat: ”resurser är inte allt”. Utan att förklara hur man ska höja den katastrofalt låga andelen behöriga lärare och förskollärare i kommunen utan att det kostar pengar. Något trollspö som helt gratis ger lärare och förskollärare högre lön, rejäl kompetensutveckling och tid för att utveckla pedagogiken lanserades inte. Men det kanske kommer.

Därför blir jag glad när jag läser på DN Debatt att Gustav Fridolin vill göra lärarnas löner och villkor till en riksangelägenhet. Det finns forskning så det räcker och blir över som visar att kompetenta lärare med tid att se sina elever är helt avgörande för en framgångsrik skola. Då kan inte staten dumpa över allt ansvar på trängda kommuner. Detta blev uppenbart för mig när vi formulerade vårt budgetalternativ för Huddinge. Trots att vi med största möjliga tydlighet prioriterade satsningar på förskola och skola – och valde bort såväl skattesänkning som andra angelägna satsningar – skrapade vi i ärlighetens namn inte ihop så mycket mer än kaffepengar till skolan. Med de 28 miljoner vi satsar utöver majoriteten pekar vi ut en riktning och sänder en signal till lärarna om att vi hör deras berättigade vrede, men räcker knappast för att över natten förändra deras arbetssituation i grunden. Att 28 miljoner läggs till en budget om 1,3 miljarder gör skillnad, men inga underverk.

Staten måste alltså med. Dess uppgift kan inte bara vara att lägga ytterligare arbetsbörda på lärarna genom ständiga organisationsförändringar. De måste ta sitt ansvar för att människor både väljer att utbilda sig till lärare och att stanna kvar i yrket.

Miljöpartiet är inte bara Huddinges skolparti som deklararerades i måndags. Miljöpartiet är hela Sveriges skolparti.

P.S. Vatten på våra kvarnar får vi också när OECD visar på att klyftorna i kunskap ökar i svensk skola mellan elever med olika social bakgrund. Barn till högutbildade preseterar allt högre resultat och barn till lågutbildade allt lägre. Skolverket konstaterar att skolresurserna idag inte riktas dit de bäst behövs. Därför vill Miljöpartiet öka den socioekonomiska fördelningen till skolorna för att komma till rätta med de helt oacceptabla skillnaderna mellan kommunens skolor. D.S.

Inga kommentarer: