tisdag 14 juni 2011

Miljöpartiet Huddinges skolparti

Idah inleddes debatten i kommunfullmäktige om Huddinges budget för 2012. Miljöpartiet kastade blygseln, tog klivet ut ur garderoben och deklarerade: Vi är Huddinges skolparti!

Samtidigt blev det tydligt hur majoriteten stod tomma på förslag om hur man möter stora problem med allt färre som uppnår grundskolans mål, enorma skillander i resultat mellan skolorna och en anmärkningsvärt liten andel behöriga lärare och förskollärare. Medan vi presenterade vi våra förslag ägnade sig majoriteten mest åt att försöka få kaffepengar till skolan att framstå som en storsatsning och åt att angripa oppositionen för påstådda räknefel.

Miljöpartiet tar insikten om att förskolan och skolan bygger morgondagens samhälle på största allvar. Därför väjer vi inte heller för de gigantiska utmaningar förskolan och skolan står inför i vår kommun.

Vi hör de växande protesterna från Huddinges lärare. Vi möter dem i deras berättigade vrede över ökad arbetsbörda och uteblivna reallöneökningar. Vi förstår att om Huddinge ska vända trenden med att allt färre elever uppnår behörighet till gymnasiet, då kan vi inte fortsätta ligga bottenträsket när det gäller andelen behöriga lärare. Och ska vi få fler behöriga lärare – och få de lärare som redan nu gör dagliga underverk i Huddinges skolor att stanna kvar – ja då måste vi satsa på lärarna. Då krävs högre löner, rejäla satsningar på kompetensutveckling och tid för att utveckla pedagogiken. Då krävs att Huddine kommun blir en arbetsgivare som lärarna har förtroende för.

Vi tänker långsiktigt. Vi väljer satsningar på skolan före sänkt skatt.

Förskolan är den första länken i vårt utbildningssystem. Det är här vi kan lägga grunden för ett livslångt lärande. Det tar Miljöpartiet på allvar. Därför avsätter vi också pengar för att ta krafttag mot bristen på förskollärare som nu är så akut i vår kommun att förvaltningen åker till Värmland för att rekrytera. Vi inser att vi – precis som i skolan – inte kommer att locka den kompetenta personal vi behöver, om vi inte visar att vi är en kommun som satsar på förskolan och satsar på personalen. Om inte lönerna stiger, om inte arbetsvillkoren förbättras, om det inte finns förutsättningar att driva den pedagogiska utvecklingen framåt, ja då kommer vi inte locka de förskollärare vi behöver, om vi så åker land och rike runt.

Vi tänker långsiktigt. Vi väljer förstärkningar av förskolan före sänkt skatt.

Miljöpartiet är Huddinges skolparti. Vi vågar prioritera. För oss är det viktigare att rusta barn och ungdomar för att bygga morgondagens samhälle än att få några slantar till i plånboken. Därför har vi mer pengar än alla andra partier att satsa på förskola och skola. De 28 miljoner vi satsar utöver majoritetens förslag trollar inte bort alla problem i skolor och förskolor. Men med dessa pengar pekar vi ut en riktning. Den riktningen är framåt. Mot framtiden.

Inga kommentarer: