måndag 7 februari 2011

Ögonblick 3

En fullmäktigesal med ledamöter
som alla valt att ägna timtals av en kväll
åt att debattera politiska ärenden.

En hel sal med människor
som viger sin tid åt beslut
som i praktiken ofta är fattade.

Jag vet inte om det är vackert
eller dåraktigt.

Inga kommentarer: