söndag 5 december 2010

På gång i Huddinge

Inför måndagens kommunfullmäktige i Huddinge kan man uppmärksamma att den borgerliga majoriteten vill införa ett antal organisatoriska förändringar. De s.k. demokratiforum som finns i kommunens olika delar vill de borgerliga lägga ned. Dessa forum har varit remissinstans för kommundelsspecifika ärenden. De har arrangerat öppna möten om frågor som är aktuella i kommundelen. Och de har tjänat som en länk mellan medborgare och politiker. Det har inte varit odelat positivt, men det har funnits en ansats till att skapa dialog mellan Huddinges invånare och politikerna. Förvisso har nog dialogen ofta bestått av en monolog, som så ofta när Huddinge ska omsätta sin slogan om "delaktighet". Politikerna talar om för medborgarna hur det ska bli, och delaktighet likställs med informationsöverföring och möjlighet att ställa frågor. Delaktighet i betydelsen att faktiskt påverka från medborgarhåll har det varit mer tunnsått med. Men det betyder inte att demokratiforumen varit oviktiga. Nu vill de borgerliga lägga ned demokratiforumen - utan att ha något förslag på vad de ska ersättas med för att upprätthålla någon form av kommunikation mellan politiker och kommuninvånare. Detta ska utredas av den nya demokrati- och mångfaldsberedningen, en annan förändring i organisation. Här slås den tidigare demokratiberedningen ihop med det som har hetat rådet för jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor. Jag vill inte binda upp mig vid att själva förändringen nödvändigtvis är dålig - men oavsett vilken organisatorisk form man väljer för dessa frågor kräver det att arbetet leds av initiativtagande och kunniga politiker och tjänstemän med tillräckliga resurser till sitt förfogande för att kunna driva frågorna.

Vidare kommer ett ärende om nytt tilläggsavtal för Södertörnsleden upp. Här kan man häpna över att ett infrastrukturprojekt som drivits under flera tiotals år fortfarande är miljömässigt undermåligt, bland annat utan formella miljökonsekvensbeskrivningar, med hittills disparata prognossiffror och årtal för framtida trafik och med en ytterst tveksam dragning i ytläge genom naturreservatet Flemingsbergsskogen. Om denna väg slutligen byggs borde Huddinges politiker skämmas över att de inte ställt högre miljömässiga krav - det är ju inte så att det inte funnits tid för att göra förbättringar!

Handlingar till de flesta ärenden går att finna på kommunens hemsida.
Foto: Flemingsbergsviksområdet i vinterskrud (Karin Reuterswärd)

Inga kommentarer: