måndag 6 december 2010

I stället för demokratiforum

Som en bekräftelse på mina aningar om att många politiker ser delaktighet som att politikerna ska informera invånarna föreslås vid Huddinges kommunfullmäktige att de öppna nämndmötena kan utvecklas så det blir möjligt för åhörarna att ställa frågor till politikerna. Jag tror inte förslaget i sig är dåligt - men om det är ett bra alternativ till demokratiforum är mer tveksamt. Det är i alla fall inte delaktighet i den betydelse jag lägger i ordet.

1 kommentar:

Karin Reuterswärd sa...

Och i rättvisans namn har ytterligare några förslag nämnts, men det återstår att se var det landar.