lördag 28 november 2009

Mp bildar regering själv?

Att sverigedemokraterna i ekonomiskt dåliga tider går framåt är om man ser det i historiskt perspektiv inte så konstigt. Tråkigt och frustrerande, men tyvärr inte alldeles överraskande. Det ger utmaningar till partier som tydligt tar avstånd mot främlingsfientlighet att föra fram sin politik utan att låta sd bestämma agendan i diskussionerna.

Sverigedemokraternas opinionssiffror ger dock lite skakighet i den förstärkning av två politiska block som uppkom genom de borgerliga partiernas sammangående inför valet 2006. En av miljöpartiets paroller är ju (fritt ur minnet) "Höger eller vänster - vår väg är framåt!" Nu infösta i den rödgröna fållan, där jag förvisso själv känner mig mest hemma i synnerhet sedan centern och folkpartiet rört sig i riktningar som jag tycker är olyckliga, men med en politik som även har inslag av det som traditionellt betraktas som mer borgerliga idéer blir kanske flexibiliteten när valresultatet är klart om ett knappt år mindre.

I ljuset av de framgångar i opinionsmätningarna som miljöpartiet har tillsammans med det valsystem Sverige har och risken för att sd tar sig in i riksdagen har statsvetaren Olof Ruin på DN Debatt fört fram möjliga alternativ för regeringsbildning, där miljöpartiet presenteras som en nyckelaktör. Ett av alternativen är enligt Ruin att miljöpartiet tillåts att som ensamt parti bilda regering. Det är inte något särskilt eftersträvansvärt läge, eftersom man då blir beroende av hoppande majoriteter. Men det är ändå ett tecken på mp:s framgångar, vilket är glädjande i sig! Det allra bästa vore naturligtvis att det rödgröna blocket inte bara blir det största, utan helt enkelt får egen majoritet!

Inga kommentarer: