torsdag 24 januari 2013

Äntligen köttdebatt!

Äntligen! Nu har köttet intagit den plats i klimatdebatten som det förtjänar. I tisdags kom jordbruksverket med en rapport där man öppnar för köttskatt. Sedan dess har såväl sociala som asociala medier svämmat över av olika inspel för och emot. Tveklöst väcker kött känslor. Tyvärr hamnar de sakliga argumenten i bakgrunden när köttkramarna rycker ut till försvar för folkets biffar.

Vi vet att köttproduktionen globalt sett är den enskilt största klimatboven – med större utsläpp än bilismen. Vi vet att det i längden är omöjligt att föda en växande befolkning om vi fortsätter äta kött på samma nivå som idag. Vi vet att vårt köttfrossande gör oss sjuka i ändtarmscancer och hjärt-kärlsjukdomar. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå att det är svettigt att försvara den rådande ordningen med hederliga argument. Istället koncentrerar sig köttlobbyn på att
 
1) lägga ut dimridåer om att en köttskatt skulle få folk att välja bort svenskt ”klimatvänligt” kött till förmån för billigare importerat kött
 
2) framställa det som att det är meningslöst att vidta åtgärder i lilla Sverige eftersom vi är ett så litet land.
 
Vad gäller svenskt kontra importerat kött: Snälla. Kan vi inte en gång för alla slå hål på myten om det ”goda” svenska köttet? Att överhuvud taget prata om ”svenskt” kött är högst tveksamt. Svenska köttdjur lever inte på gräs i öppna landskap. Svenska djur föds upp på soja från Sydamerika – ofta från skövlad regnskogsmark. Transporterna av själva köttet står för en mycket liten del av de utsläpp köttet ger upphov till varför det är marginell skillnad i klimatpåverkan på svenskslaktat kött (20 kg CO2 per kilo nötkött) och kött från övriga EU (20,5 kilo CO2 per kilo nötkött). Däremot ger Braslianskt nötkött upphov till högre utsläpp (28 kg C02/kg), främst på grund av att brasilianska kossor lever längre och går runt och pruttar metangas under längre tid.*
 
Vad gäller Sveriges litenhet: Det beror sannerligen på hur man ser det. Räknat per person äter vi näst mest i världen av det mest klimatskadliga nötköttet och fjärde mest av kött överhuvudtaget. En konsumtion som vi vet är ohållbar på alla tänkbara sätt. Ska vi då inte göra något åt det eftersom det också finns många andra som lever på ett sätt som hotar mänsklighetens existens? Och vem är det egentligen som ska göra något? Vilka utsläpp är inte små och lokala? Varför ska en kinesisk provins fatta beslut som minskar utsläppen när det finns så många andra kinesiska provinser? Eller ska vi helt förlita oss på de förhandlingar på FN-nivå som konsekvent har misslyckats år efter år trots allt mer alarmerande rapporter från forskarna.
 
Dimridåerna och de osakliga argumenten finns där. Men kunskapen bland människor ökar. Därmed borde det finnas förutsättningar för modiga politiker att ta strid för en hållbar matpolitik. Visst är det gott med djur, jag njuter själv av att äta dem ibland. Men bismaken som köttets lustar för med sig till blir uppenbar för allt fler.
 
*Naturvårdsverkets rapport om köttets klimatpåverkan.
 
Flute-tankar föredrar slopade köttsubventioner före köttskatt. Då EU subventionerar köttproduktionen med 30 miljarder vore det utmärkt. Men tyvärr lär det nog inte hända just nu.
 
Jens Holm (V) är en modig politiker

9 kommentarer:

Anonym sa...

Inrikta politiken på viktigare frågor.

Olof Olsson sa...

Vad är det som du anser är viktigare än den globala uppvärmning som hotar förutsättningarna för liv på vår planet?

Anonym sa...

Det anser jag vara naturliga variationer bakom.

Viktigare? Ja, att 10.000 tals barn varje dag dör världen runt
av svält, törst och sjukdom.

Anonym sa...

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/ettvarmaregronland.5.18c36d7913c5b4504781f2.html

Glömde ta med denna.

Olof Olsson sa...

Det kan man förstås tro. Men att basera politik på vad en ytterst liten minoritet av forskarsamhället tror vore i mina ögon inte särskilt ansvarsfullt.

Tyvärr så är ju just svält, till följd av torka och översvämningar, en av de svåraste konsekvenserna av global uppvärmning.

anita sa...

Här kan vi tala helig ko! :-)

Heja Olof, jag är med dig! När argumenten inte bär blir diskussionen skev. "Viktigare frågor" - svårt att hitta något som är mer angeläget än detta. Själv har jag inte ätit vare sig gris, ko, får eller andra levande däggdjur på många år nu, inte flygfän heller, för den delen, och jag mår prima! Numera har jag svårt att förstå att jag en gång i tiden tuggade i mig likdelar. Frivilligt!

Olof Olsson sa...

Helig ko, var ordet! Förstår att det kan kännas väldigt främmande att äta likdelar när du inte gjort det på länge. Själv äter jag kött någon gång ibland när jag blir bjuden på det och tycker då att det smakar betydligt bättre än när jag åt kött dagligdags. Så minskad köttkonsumtion kan också ge mer njutbar köttkonsumtion! Tänker att det är viktigt att påpeka att en köttskatt inte handlar om att alla bums ska bli vegetarianer utan att få ner konsumtionen på en mer rimlig nivå.

Anonym sa...

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/manniskans-inverkan-mindre-an-man-trott_7861856.svd

”Människans inverkan på miljön mindre än man trott”

Olof Olsson sa...

Det är utmärkt om den rapport som SvD refererar till kan bekräftas av andra forskare framöver. Då finns det hopp om att vända utvecklingen. Men som SvD skriver kommer det fortfarande krävas mycket omfattande åtgärder.