söndag 30 december 2012

Hjälp MP tala klarspråk om köttet

Miljöpartiet håller på att ta fram ett nytt partiprogram. I en tid när såväl ekonomiska som ekologiska system rasar samman finns det gott om skäl att vara tydlig med behovet av kursändring för mänskligheten. Som partiprogramsombud för MP Huddinge kommer jag därför att arbeta för att utkastet till partiprogram ska vässas på viktiga punkter. En sådan viktig punkt är köttkonsumtionen.

Köttet är globalt den allra största klimatboven. Då måste naturligtvis Miljöpartiet ta köttkonsumtionen på största allvar om man vill vara trovärdiga i klimatfrågan. Det krävs politiskt ansvarstagande. Det duger inte att göra det till en fråga om vars och ens moraliska ställningstagande. Köttskatt eller andra former av ekonomiska styrmedel måste till.

I utkastet till partiprogram står nu följande under kapitel 3.3. Klimat, stycke 4:

För att klara klimatmålen måste takten i den miljötekniska utvecklingen snabbas på ytterligare. Men det räcker inte. Det krävs också en samhällsomställning och ändrade beteendemönster. Konsumtion som är starkt klimatpåverkande måste minska. Politiska insatser kan tillsammans med ett civilt engagemang samverka för en mer hållbar livsstil. En sådan livsstilsförändring kommer se olika ut för olika människor. Med ökade möjligheter att resa mer miljövänligt, handla mer lokalt producerat, äta mer vegetarisk mat, energieffektivisera hemmet och konsumera färre klimatpåverkande prylar, ökar möjligheten att leva ett gott liv inom de ramar miljön sätter.

Här är mitt förslag till skrivning:

För att klara klimatmålen måste takten i den miljötekniska utvecklingen snabbas på ytterligare. Men det räcker inte. Det krävs också en samhällsomställning och ändrade beteendemönster. Politiken ska utformas så att det blir billigt och enkelt att leva på ett mer hållbart sätt. Med hjälp av ekonomiska styrmedel och andra politiska insatser ska konsumtionen av kött och klimatpåverkande prylar minska. Miljövänligt resande, energieffektivisering och lokal produktion ska stimuleras. På så sätt ökar människors möjligheter att leva ett gott liv inom de ramar miljön sätter.

Vad tycker du? Kommentera gärna! Oavsett om du är medlem i Miljöpartiet eller inte kan du här också formulera egna och stödja andras förslag till skrivningar. Men dröj inte för länge! Den 6 januari stängs den digitala mötesplatsen.

Läs också: Södertäljeperspektiv där Karin Reuterswärd skriver att politik är att våga. Hans lilla Grönas nyårsönskning om återuppväckta politiska ideologier.

Inga kommentarer: