tisdag 27 november 2012

Religionsfrihet, ja visst - men tydligen inte i svensk skola?

Jag blir så trött! Nu går herrar borgerliga ministrar, Hägglund (KD) och Björklund (FP) ut i DN och vill ändra skollagen om den innebär att skolorna inte tillåter psalmsjungande, julevangelium och bibelreferenser. Avsaknad eller ej av samlingslokaler i skolorna så börjar det nog bli dags att skilja skolan från kyrkan - det är ju några år sedan nu vi skilde kyrkan från staten. Gympasalar är kanske inte lika stämningsfyllda lokaler men bör i alla fall hålla en neutral utsmyckningsnivå vad gäller religiösa attribut. Det är väl också en gång för alla dags att släppa tron att alla svenskar (och då pratar jag inte om etniska svenskar, utan alla svenskar) ska leva i den bullerbymiljö som tilltalar SD så, om vi ska vara trovärdiga i att vi vill ha ett samhälle byggt på mångfald. Religion utövas privat, och svensk skola måste vara konfessionslös oavsett vilka etniska grupper som är representerade i skolan. I skolan ska man lära sig om olika religioner, företrädesvis av lärarna, vilket sedan kan kombineras med studiebesök hos flera olika religioner/församlingar. Nog så.

Inga kommentarer: