söndag 25 mars 2012

Mitt i vardagen med välbehållna visioner?

Att Miljöpartiet är partiet för den som bryr sig om mänsklighetens fortlevnad är redan väl etablerat hos väljarna. Den lilla uppgiften har man alltså att utföra och jag påminner om den allt som oftast i hopp om att man inte ska glömma bort den. Men ska partiet fortsätta växa och bli den samhällsförändrande kraft som behövs måste man också vara partiet för dem som söker lösningar på problem här och nu, mitt i vardagen. Hur ska jag hitta ett jobb? Hur ska ungarna lära sig mer i skolan? Var i hela världen ska jag få någonstans att bo? De gröna måste ha svaren – och ständigt söka dem på nytt.

De gröna har svar. Det är nog vi som redan är frälsta överens om. Men det hjälper ju föga om inte människor utanför partilokalerna uppfattar det så och idag är det få väljare som har störst förtroende för Miljöpartiet i några andra frågor än miljöfrågor. Här finns alltså en stor utmaning, som det heter nuförtiden. En utmaning som partiet tycks ha antagit. I vinterns partiledardebatt ställde Gustav Fridolin statsministern till svars för regeringens handfallenhet inför arbetslösheten och redan under Maria Wetterstrands tid började fokus i skoldebatten tack vare MP skifta från katedrar och kepsar till pedagogik och resurser. Nu har det blivit dags att också på allvar ge sig in i bostadsdebatten.

Det behövs en massa bostäder. Energieffektiva bostäder som unga människor kan ha råd att bo i. Språkröret Åsa Romson presenterade därför i fredags tre förslag som ska ge 30 000 bostäder på 30 kvadrat, för 3000 kronor i månaden, för unga under 30. Bland annat ska AP-fondernas önskemål om att investera mer i fastigheter tillgodoses för att få loss kapital.

Att se till att människor utan skattkistor fulla med guldpengar kan bo någonstans handlar också om att försvara hyresrätten på de platser där den hotas. Det gör Miljöpartiet idag på Ekerö där det hålls en folkomröstning om att den borgliga majoriteten vill sälja hela det kommunala bostadsbolaget.

De gröna blir bredare. De gröna lär sig allt mer, om allt fler områden. De gröna visar hur frågor hör ihop. Människors behov här och nu ofta kan mötas samtidigt som man formar framtidens samhälle. En grön omställning kan ge såväl moderna bostäder som jobb. Och den förutsätter en bra skola där man rustas för att vara med och hitta nya vägar. Lyckas Miljöpartiet befinna sig mitt i vardagen och hålla visionerna levande kan framtiden bli grön.

Inga kommentarer: