lördag 25 juli 2009

Mål för förskolenämndens verksamhet

I Förskolenämnden i Huddinge är sedan några år ett av målen i verksamhetsplanen att nämnden ger förutsättningar för minskat skatteuttag. Andra mål talar t ex om trygga barn, pedagogisk utveckling, jämställdhet och något lite om miljö och hållbar utveckling. För mig är det mycket märkligt att på nämndnivå ha mål om att sänka skatterna (eftersom det är kommunfullmäktige som beslutar om skattesatser). Det känns också otillfredställande att man inte någonstans talar om vad som ska prioriteras då mål står i konflikt med varandra - är det skattesänkningarna som går först eller är det de kvalitetsrelaterade målen? Skiljer det sig mellan olika kvalitetsmål; är kärnverksamheten i form av pedagogisk verksamhet högre prioriterad än skattesänkningar medan mål för jämställdhet och miljö är lägre prioriterade? Och hur mäter man måluppfyllelsen? Hur mycket har nämnden bidragit till den skattesänkning som har gjorts i kommunen? Och hur mycket bidrar denna skattesänkning till de sämre ekonomiska förhållandena för nämnden i dag, eller hur mycket (läs lite) som har gjorts på miljöledningsområdet?

Inga kommentarer: