måndag 28 september 2009

Nya centern - inget miljöparti

I ett kort men kärnfullt inlägg lyckas centerpartisten Ankersjö effektivt stoppa huvudet i sanden i bästa strutsstil. Centern är inte emot bilar, bara avgaser. Miljöbilar är bra, problematisering om energitillgång även i ett globalt perspektiv lyser i inlägget med sin frånvaro och trängsel på vägarna vill man lösa med fler motorvägar trots att erfarenheten säger att mer och större vägar ger fler bilar och därmed inte löser trängselproblemet.

Ankersjö påstår att mp inte fått fram en meter spårväg eftersom man inte vill förhandla - men om man inte satsade befintliga resurser och mer därtill på fler motorvägar skulle det finnas mer pengar för spårvägar och annan kollektivtrafik, oavsett om mp förhandlar eller inte. Och såvitt jag minns är det inte miljöpartiet utan centern som sitter i majoritet både i Stockholms landsting och i riksdagen samt besätter posterna som infrastrukturminister, miljöminister och miljölandstingsråd - och som alltså inte drivit frågan om spårväg tillräckligt starkt i den borgerliga koalitionen. Det hjälper knappast om mp sjunger Förbifartens lov av hela sitt hjärta: Spårväg Syd är ändå nedprioriterad till efter 2020. Centerpartiet har på senare tid tagit flera beslut som går emot deras tidigare miljöinriktning - i stället för att hålla fast vid sin kritiska hållning gentemot kärnkraft och biltrafik försöker de nu ifrågasätta miljöpartiet för att rättfärdiga sin egen omsvängning mot en mer miljöfientlig politik.

Debattartiklar på temat finns i SvD: centern, mp och centern

Inga kommentarer: