torsdag 20 februari 2014

MP måste bli mer feministiskt

MP måste bli mer feministiskt. Det utspelet gjorde Grön ungdoms språkrör Magda Rasmusson i gårdagens Svenska dagbladet. Jag hoppas nu att hon får gehör när partistyrelsens förslag till riksdagsvalmanifest presenteras.

Magda Rasmusson lyfter särskilt fram unga tjejers situation och ger en rad förslag på hur den kan förbättras. Viktga delar handlar om skolan. Här föreslår Rasmusson förbättrad och normkritisk sexualundervisning, normkritik som en obligatorisk del av lärarutbildningen och maxtak för hur många elever som kan dela på en kurator. Förslag som borde bli centrala i en grön skolpolitik för kunskap och bildning.

En jämställd skola är en framgångsrik skola, det visar erfarenheter. I Gnesta vände exempelvis sjunkande skolresultatet uppåt med hjälp av bland annat en normkritisk undervisning, högre förväntningar på killar och nolltolerans mot skojbråk. Killarna befriades från en trång machoroll och antipluggkultur. Tjejerna fick större plats och bemöttes med större respekt. Alla fick en bättre arbetsmiljö och ett klimat som främjade kunskap
.
Vi har inte råd med mer ojämställdhet. En ojämställt samhälle är ett samhälle som står och stampar. Ett grönt parti som vill ha ett land och en värld som förmår att tänka i nya banor måste ta feminismen på största allvar. I längden vinner vi alla på jämställdhet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dubbelt så många män som kvinnor tar livet av sig.
Det är den verkliga ojämställdheten.

Olof Olsson sa...

Ja, det är en del av ojämställdheten! Det är hög tid att befria pojkar och män från en snäv könsroll där våld mot andra - men också mot sig själva - är ett sätt att hantera känslor som inte går att prata om.